Dossier Chemours en DuPont

Hier vindt u informatie en alle ontwikkelingen rond DuPont en Chemours.

 • Samenvatting Chemours

  Chemours, voorheen DuPont, maakt Teflon. Bekend van koekenpannen en veel andere coatings. Bij de productie heeft het bedrijf jarenlang de stof PFOA gebruikt en uitgestoten. PFOA is inmiddels vervangen door GenX. Er zijn zorgen ontstaan over de gevolgen van de uitstoot van deze stoffen voor het milieu en de gezondheid van onze inwoners.

  Lees verder

 • Nieuws

  Lees verder

 • Bodem en moestuinen

  Het gebruik en de uitstoot van PFOA en GenX door Chemours en DuPont hebben op verschillende manieren grond en grondwater in en rond het fabrieksterrein verontreinigd. Daar is veel onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld naar moestuinen.

 • Drink- en oppervlaktewater

  Het drinkwater in Dordrecht was en is betrouwbaar. De minieme hoeveelheden PFAS liggen onder de geldende én toekomstige normen voor drinkwater. Door de uitstoot van Chemours meten we PFAS In het oppervlakte- en zwemwater in onze regio.

 • Gezondheid

  PFAS zoals PFOA en GenX kunnen een risico voor de gezondheid vormen. Daarom is de blootstelling aan PFOA in onze regio onderzocht, onder meer met een bloedonderzoek. Er komt steeds meer inzicht in de gezondheidseffecten van PFAS.

 • Vergunningen en toezicht

  In Nederland is de verantwoordelijkheid voor het milieu verdeeld over verschillende overheden. Deze overheden heten dan 'bevoegd gezag' voor het onderwerp waar ze verantwoordelijk voor zijn.

 • Rechtszaak Chemours

  Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de schade en gevolgen van hun jarenlange uitstoot van PFOA en GenX. De rechter heeft op 27 september in een tussenvonnis geoordeeld dat zij dat inderdaad zijn. DuPont/Chemours is bovendien verantwoordelijk voor het opruimen van de verontreiniging. Een belangrijke uitspraak! Lees hier alles over de rechtszaak.

 • Juridische hulp bij schade

  Op 27 september heeft de rechtbank geoordeeld, dat Chemours en haar voorgangers verantwoordelijk zijn voor de schade die zij hebben aangericht door de jarenlange uitstoot van PFOA in ons gebied