Samenvatting

In een notendop: Chemours Dordrecht, voorheen DuPont, maakt Teflon. Dat zit onder meer in de anti-aanbaklaag van koekenpannen en veel andere hittebestendige coatings. Bij de productie van Teflon heeft DuPont/Chemours jarenlang de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) gebruikt. PFOA is inmiddels vervangen door GenX. Over beide stoffen zijn zorgen ontstaan voor de gevolgen voor de gezondheid en ons milieu. Op deze website leest u hier alles over.

Bij het productieproces is PFOA in de bodem terecht gekomen. Ook heeft de fabriek PFOA uitgestoten in de lucht en geloosd in het riool en op de rivier. Er zijn zorgen ontstaan over de mogelijke gevolgen van PFOA voor de gezondheid door met name de uitstoot naar de lucht. Het RIVM heeft hier onderzoek naar gedaan. De bodem in de omgeving is verontreinigd met PFOA en GenX. Ook hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Sinds 2012 gebruikt Chemours PFOA niet meer. Deze stof is vervangen door de GenX-techniek. Ook over die stoffen is discussie ontstaan. De inzichten in dit soort stoffen (zogeheten PFAS) ontwikkelen zich. Er wordt steeds meer bekend over de mogelijke effecten. Graag proberen we op deze pagina's zo goed en duidelijk mogelijk informatie te geven over PFOA, GenX, Chemours en DuPont en de rol van de overheid.

Standpunt gemeente Dordrecht

Wij vinden dat stoffen als GenX niet in het milieu thuishoren. Hoewel de gemeente geen vergunningverlener is voor Chemours en DuPont is onze inzet een veilige leefomgeving voor onze inwoners. Wij spannen ons hiervoor in en trekken op met het Rijk, provincie en andere gemeenten. De aanscherping van vergunningen is één van de concrete acties die daaruit voortkomen. Waar nodig steunen wij aanscherping van vergunningen met zienswijzen, of vragen wij om verdere aanscherping van besluiten als wij vinden dat die niet ver genoeg gaan. Dit alles in het belang van onze inwoners.

Samengevat richt het Dordtse college van burgemeester en wethouders zich in dit dossier op:

  • het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen,
  • het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen, waar nodig door het uitvoeren van (aanvullende) onderzoeken
  • en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen.

Dit doet de gemeente in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst.

Aansprakelijk

In dit dossier werkt Dordrecht nauw samen met de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht. Ook zij ondervinden de gevolgen van de uitstoot van PFOA in het verleden en GenX. Gezamenlijk hebben Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden in februari 2018 de bedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de uitstoot van PFOA en GenX. De aansprakelijkheid gaat onder meer om de kosten van diverse (gezondheids)onderzoeken, de schade die voortkomt uit de verontreiniging van de omgeving en de aanzienlijke ambtenarenkosten die gemaakt zijn op dit dossier. Wethouder Rik van der Linden: "De situatie die is ontstaan en mogelijk nog zal ontstaan door de uitstoot van PFOA en GenX is onacceptabel voor ons en onze inwoners. En we stellen de veroorzaker(s) daarvoor aansprakelijk. Deze aansprakelijkstelling is een langdurig traject, maar in onze ogen een onvermijdelijke stap." De bedrijven wijzen aansprakelijkheid af. Daarom hebben de gemeenten de stap naar de rechter gemaakt. Lees hier meer over de dagvaarding.

Tweede Kamerstukken
Provinciale stukken