Samenvatting

In een notendop: Chemours Dordrecht, voorheen DuPont, maakt Teflon. Dat zit onder meer in de anti-aanbaklaag van koekenpannen en veel andere hittebestendige coatings. Bij de productie van Teflon heeft DuPont/Chemours jarenlang de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) gebruikt. PFOA is inmiddels vervangen door GenX. Over beide stoffen zijn zorgen ontstaan voor de gevolgen voor de gezondheid en ons milieu. Op deze website leest u hier alles over.

Hierbij is PFOA in de bodem terecht gekomen. Ook heeft de fabriek PFOA uitgestoten in de lucht en geloosd in het riool en op de rivier. Er zijn zorgen ontstaan over de mogelijke gevolgen van PFOA voor de gezondheid door met name de uitstoot naar de lucht. Het RIVM heeft hier onderzoek naar gedaan.

Sinds 2012 gebruikt Chemours PFOA niet meer. Deze stof is vervangen door de GenX-techniek. Ook over die stoffen is discussie ontstaan. Graag proberen we op deze pagina zo goed en duidelijk mogelijke informatie te geven over PFOA, GenX, Chemours en DuPont en de rol van de overheid.

Het college richt zich in dit dossier op:

  • het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen,
  • het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen, waar nodig door het uitvoeren van (aanvullende) onderzoeken
  • en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen.

Dit doet de gemeente in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst.

Raadsbrieven

Ieder kwartaal vat het college over de ontwikkelingen in het dossier voor de gemeenteraad samen in een brief. Deze raadsinformatiebrieven vormen een handige samenvatting en vindt u hier terug. Ook rapporten en andere belangrijke documenten staan in dit overzicht.

Tweede Kamerstukken
Provinciale stukken

Uitgelicht