Drink- en oppervlaktewater

Het drinkwater in Dordrecht was en is betrouwbaar. De minieme hoeveelheden PFAS liggen onder de geldende én toekomstige normen voor drinkwater. Door de uitstoot van Chemours meten we PFAS In het oppervlakte- en zwemwater in onze regio.

Veilig drinkwater

Het drinkwater in Dordrecht was en is betrouwbaar. Het geleverde drinkwater voldoet aan alle zeer strenge kwaliteitseisen van de Nederlandse Drinkwaterwet en de Europese Drinkwaterrichtlijn. In het oppervlaktewater van de Maas en het Haringvliet treffen we sporen aan van PFAS. Ook zien we hele kleine hoeveelheden terug in het drinkwater. Alle waarden liggen onder de geldende normen voor drinkwater en de nieuwe Europese drinkwaternorm die in januari 2026 ingaat. De normen voor PFAS in die richtlijn zijn: 100 nanogram PFAS per liter voor de som van 20 specifieke stoffen uit de PFAS-familie (=EDR-20 norm) of 500 nanogram voor het totaal aan PFAS-soorten. Een nanogram is zo klein als een miljoenste deel van een suikerkorrel.

Kijk voor meer informatie op de site van Evides.

Herkomst drinkwater

De inwoners van Dordrecht en het oostelijk deel van de Hoeksche Waard ontvangen hun drinkwater vanuit de drinkwaterlocatie Baanhoek in Dordrecht. De drinkwaterlocatie Baanhoek in Dordrecht maakt gebruik van (diepe) grondwater en oppervlaktewater uit de spaarbekkens van Evides in de Brabantse Biesbosch.  Hier kan geen afstromend water van DuPont/Chemours in terecht zijn gekomen of komen. In het grondwater is nooit GenX geconstateerd. Het oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwater komt uit de Maas in Brabant na verblijf in drie grote spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch.

Bronnen van GenX

Chemours loost GenX-houdend afvalwater op de Merwede. Dt is een belangrijke bron van GenX in het oppervlaktewater en daarmee ook het drinkwater in veel gemeenten. Chemours heeft een vergunning voor deze lozing. De vergunde uitstoot naar water is door de provincie de afgelopen jaren flink beperkt.

In de aangescherpte vergunning zijn voorschriften opgenomen die Chemours dwingen te onderzoeken hoe de nu vergunde uitstoot naar water en lucht nog verder teruggedrongen kunnen worden. Chemours heeft met koolstoffilters extra zuivering van afvalwater toegevoegd. De uitstoot van GenX-stoffen via het water is inmiddels met 99% teruggedrongen tot enkele kilo's per jaar.

In het najaar van 2017 werd duidelijk dat er mogelijk ook andere GenX-bronnen van invloed zijn op het Dordtse drinkwater, uit de omgeving van Helmond in Noord-Brabant. Mede dankzij deze informatie is er een lozingspunt in Brabant van GenX gestopt. Een belangrijke stap, want deze afname is ook terug te zien in het Maaswater bij het innamepunt van Evides. Ook de hoeveelheden die geloosd worden in de omgeving van Dordrecht zijn sterk afgenomen. Kijk op de website van Evides voor meer informatie over de lokale situatie in Dordrecht.

Spaarbekken

Diep onder het spaarbekken ligt een uitloper van de grondwaterverontreiniging van het Chemours-terrein. Dit heeft GEEN effect op het drinkwater. 

Het grondwater op het terrein van productielocatie Baanhoek van Evides Waterbedrijf wordt NIET gebruikt voor de drinkwatervoorziening en komt ook NIET in contact met het water dat voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt.

Ook staat het spaarbekken niet in contact met de grondwaterverontreiniging. De verontreiniging bevindt zich grotendeels op het terrein van Chemours, met een uitloper naar het naastgelegen Evides-terrein. De uitloper van de verontreiniging reikt tot aan de noordelijke rand van het spaarbekken en bevindt zich op een diepte van ca. 14 meter. De onderzijde van het bekken bevindt zich op 5 meter diepte. Tussen de onderzijde van het bekken en de grondwaterverontreiniging ligt een slecht doorlatende kleilaag van ca. 9 meter dik. De (minimale) waterstroom door de kleilaag gaat van boven naar beneden, dus van het bekken naar het diepe grondwater. Daardoor kan het verontreinigde grondwater het bekkenwater niet beïnvloeden.

Overigens wordt het bekken niet voor de drinkwatervoorziening gebruikt. Het betreft  een noodvoorraad oppervlaktewater, voor het geval dat de aanvoer van Maaswater uitvalt.

Vragen over drinkwater

Kijk voor meer informatie over drinkwater op de website van Evides.

Oppervlaktewater en zwemwater

Door uitstoot en lozing is PFOA en GenX ook in het oppervlaktewater in de omgeving van Chemours terecht gekomen. Bijvoorbeeld in sloten rond moestuinen. Deze zijn onderzocht. Waar hoge concentraties van deze pfas zijn aangetroffen, hebben we moestuineigenaren geïnformeerd dit water niet te gebruiken voor de gewassen. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de Omgevingsdienst ZHZ.

Ook in natuurzwemplassen is pfas aangetroffen. Dat roept de vraag op of je daar wel veilig kunt zwemmen. Op dit moment is het advies om voorlopig niet te zwemmen in de Merwelanden in Dordrecht. Dit vanwege de gemeten concentratie pfas in dit water. Lees hier meer over in dit bericht.

Standpunt van de gemeente

Wij vinden dat stoffen als GenX en PFOA niet in het milieu en water thuishoren. Veilig drinkwater is cruciaal en moet boven alle twijfel staan. Dat heeft, net een veilige leefomgeving, onze prioriteit. Het drinkwater is veilig en dat moet zo blijven. Wij spannen ons hiervoor in en trekken op met het Rijk, provincie en andere gemeenten. De aanscherping van de vergunning van Chemours is één van de concrete acties die daaruit voortkomt. Waar nodig steunen wij aanscherping van vergunningen met zienswijzen, of vragen wij om verdere aanscherping van besluiten als wij vinden dat die niet ver genoeg gaan. Dit alles in het belang van onze inwoners.

Inmiddels is de toegestane lozing van GenX flink ingeperkt van oorspronkelijk ruim 6.000 kilo naar enkele kilo's per jaar. Natuurlijk zien we het liefst helemaal geen lozing van GenX op het water. De provincie heeft eerder aangegeven dat dit juridisch nog niet haalbaar is. Toch blijft dit onze inzet.

Om onze drinkwaterbronnen goed te blijven beschermen is er een structurele oplossing aan de bron nodig: een verbod op pfas zoals GenX.