Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Laan der Verenigde Naties, Rondweg (N3), Zuidendijk, Reeweg-Zuid, Rijksweg A16. Het plan betreft in hoofdzaak een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen met op enkele onderdelen nieuwe ontwikkelingen.

kaartje ligging Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 14 oktober 2014 vastgesteld en met ingang van 4 december 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

In werking getreden bestemmingsplannen:

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden: