4e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Gendtstraat

Ligging en inhoud

Het plan voorziet in het weer terugbestemmen van het gebied naar 'Maatschappelijk' nu de scholen op deze locatie blijven.

kaartje ligging

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 10 maart 2020 en met ingang van 5 mei 2020  in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.
Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

toelichting (pdf, 777 kB)

regels (pdf, 131 kB)

verbeelding (pdf, 112 kB)

raadsbesluit (pdf, 435 kB)