1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Parkrand

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de zuidrand van het Wielwijkpark en het perceel achter de woningen Reeweg Zuid 54 tot en met 68. De herziening maakt de bouw mogelijk van minimaal tien en maximaal vijftien woningen in de zuidrand van het Wielwijkpark en van vijf woningen op het perceel achter de woningen Reeweg Zuid 54 tot en met 68.

kaartje ligging Parkrand

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 20 februari 2018 en met ingang van 17 april 2018 in werking getreden.

Met de uitspraak van de Raad van State van 26 september 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking (pdf, 46 kB)

toelichting (pdf, 969 kB)

regels (pdf, 113 kB)

verbeelding (pdf, 265 kB)

raadsbesluit (pdf, 787 kB)

besluit vaststelling hogere waarden (pdf, 541 kB)