Mei

 • Stand van zaken dossier Chemours mei 2018

  18 mei 2018

  Het college informeert de raad elk kwartaal over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

 • Voorlopige norm GenX in oppervlaktewater vastgesteld

  15 mei 2018

  Het ministerie heeft bekend gemaakt dat er een voorlopige advieswaarde is vastgesteld voor GenX in oppervlaktewater. Het RIVM heeft bepaald dat er maximaal 118 nanogram per liter van de GenX-stof FRD903 in het oppervlaktewater mag zitten.

 • Beroep Oasen tegen aangescherpte vergunning Chemours

  15 mei 2018

  In april 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de vergunning voor uitstoot van GenX-stoffen naar lucht en water flink aangescherpt. De provincie heeft daarbij aangegeven dat zij het juridisch niet haalbaar achtte de uitstoot helemaal naar nul terug te brengen. De betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben die forse aanscherping gesteund.