Voorlopige norm GenX in oppervlaktewater vastgesteld

Het ministerie heeft bekend gemaakt dat er een voorlopige advieswaarde is vastgesteld voor GenX in oppervlaktewater. Het RIVM heeft bepaald dat er maximaal 118 nanogram per liter van de GenX-stof FRD903 in het oppervlaktewater mag zitten.

Om tot een definitieve norm te komen is verder onderzoek nodig. Dat onderzoek naar de opname van GenX door vissen (bioaccumulatie) wordt momenteel uitgevoerd. De definitieve norm wordt eind dit jaar verwacht. 

De advieswaarde biedt het bevoegd gezag, in ons geval de provincie Zuid-Holland, de mogelijkheid om de vergunning naast de nieuwe norm te zetten en na te gaan of de toegestane lozing kan worden aangescherpt. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Beneden-Merwede, zal hierover adviseren. 

Download de bijbehorende Statenbrief en Kamerbrief (pdf, 499 kB).