Beroep Oasen tegen aangescherpte vergunning Chemours

In april 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de vergunning voor uitstoot van GenX-stoffen naar lucht en water flink aangescherpt. De provincie heeft daarbij aangegeven dat zij het juridisch niet haalbaar achtte de uitstoot helemaal naar nul terug te brengen. De betrokken gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht hebben die forse aanscherping gesteund.

Drinkwaterbedrijf Oasen is in beroep gegaan tegen het besluit. Oasen wil dat de uitstoot toch verder teruggebracht wordt met een duidelijk en stapsgewijs afbouwscenario. Dit beroep dient op donderdag 17 mei bij de rechtbank in Den Haag. De gemeenten volgen dit met grote belangstelling. Ook wij vinden dat de stoffen niet thuishoren in het milieu en in ons drinkwater. In de nieuwe vergunningen die de bedrijven Chemours en Dupont aan willen vragen, is onze inzet onder meer dat de GenX-stoffen in de toekomst niet meer worden uitgestoten.

Ook Chemours is in beroep gegaan tegen de nieuwe vergunningseisen. Dat beroep betreft niet de aangescherpte eisen voor de uitstoot van GenX-stoffen naar water, maar die voor de uitstoot naar de lucht van de stof E1.

De beroepen hebben geen opschortende werking, dus de aanscherping is sinds april 2017 van kracht. In de aangescherpte vergunning zijn ook voorschriften opgenomen die Chemours dwingen te onderzoeken hoe de nu vergunde uitstoot naar water en lucht nog verder teruggedrongen kan worden.