Stand van zaken dossier Chemours mei 2018

Het college informeert de raad elk kwartaal over de ontwikkelingen in het dossier Chemours. Dat gebeurt met een raadsinformatiebrief.

Download de brief (pdf, 4 MB).

Het college richt zich in dit dossier op:

  • het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen,
  • het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen, waar nodig door het uitvoeren van (aanvullende) onderzoeken
  • en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het vrijkomen van schadelijke stoffen.

Dit doet de gemeente in het belang van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst.

Adviescommissie

Dinsdagavond 22 mei wordt de adviescommissie Fysieke Leefomgeving aan de hand van een presentatie bijgepraat over het dossier. Meer informatie kunt u vinden op het raadsinformatiesysteem.