Structuurvisie en welstandnota

Structuurvisie

De volgende Structuurvisies zijn in te zien:

Welstandsnota

De meeste ondernemers op de bestaande bedrijventerreinen in Dordrecht hoeven hun bouwplannen niet meer voor te leggen aan de Welstands- en Monumentencommissie. Er zijn wat kleine uitzonderingen, met name een zone van 50 meter langs de hoofdroutes zoals de Rijksstraatweg, A16, N3, het spoor en de rivieren.

Op deze manier wil de gemeente het aantal regels voor ondernemers beperken.

Ook is het nu mogelijk dat woonbuurten welstandsvrij worden. Dat gebeurt als bewoners daar zelf in meerderheid voor kiezen. Hoe dit te regelen is staat in de Welstandsnota, pagina 22.

Op grond van de Welstandsnota beoordeelt de Welstands- en Monumentencommissie bouwaanvragen op het voldoen van redelijke eisen van welstand. Deze criteria zijn grotendeels gebied gebonden. Voor de binnenstad en voor gebieden die in (her)ontwikkeling zijn staan ze in Beeldkwaliteitplannen.

Nieuw in de nota zijn:

  • Toetsingscriteria op grond van gebiedstypen in plaats van bouwperioden
  • De digitale toegankelijkheid via een klik op de digitale plattegrond of het invoeren van een adres op www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Vier welstandsniveaus: van intensief tot welstandsvrij
  • Welstandsvrije bedrijfsgebieden
  • Welstandsvrije woonbuurten mogelijk op verzoek en bij voldoende draagvlak

De Welstandsnota (19 MB) en de bijlagen (19 MB) kunt u downloaden. Voor meer informatie kunt u mailen met monarch@dordrecht.nl.