2e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 - Zuidrand van Dubbeldam

Ligging en inhoud

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is de toekomstige ontwikkeling van het Eiland van Dordrecht beschreven. De Structuurvisie Dordrecht 2040 is door de gemeenteraad vastgesteld op 17 december 2013.
Met de 2e herziening van de Structuurvisie wil de gemeente richting geven aan de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidrand van Dubbeldam. Het oorspronkelijk geplande bouwproject Belthure Park is geschrapt. Deze gronden worden nu voor agrarisch gebruik ingezet.

De gemeenteraad heeft deze herziening van de Structuurvisie op 20 juni 2017 vastgesteld.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze herziening van de structuurvisie is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over deze herziening van de structuurvisie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw M. Morlog-Criellaard van cluster de Stad, tel. 078-7704168.

Pdf-versie

U kunt de 2e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 hier ook downloaden.

2e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040

collegebesluit