1e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040-kassencomplex Oudendijk

Ligging en inhoud

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is de toekomstige ontwikkeling van het Eiland van Dordrecht beschreven. De Structuurvisie Dordrecht 2040 is door de gemeenteraad vastgesteld op 17 december 2013.

Met de 1e herziening van de Structuurvisie wil de gemeente richting geven aan de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van woningen in een groene omgeving op het kassencomplex aan de Oudendijk 162 en het aangrenzende tuincentrum.

De 1e herziening is door de gemeenteraad vastgesteld op 8 september 2015.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. De 1e herziening van de Structuurvisie is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over de 1e herziening van de Structuurvisie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Morlog-Criellaard van cluster de Stad, telefoonnummer (078) 770 4168.

Pdf-versie

U kunt de herziening hier downloaden: