Structuurvisie Windenergie

Ter inzage legging

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening bekend dat met ingang van 9 januari 2016 ter inzage ligt de ontwerp Structuurvisie Windenergie op het Eiland van Dordrecht. (NL.IMRO.0505.SVWind-2001) en de concept plan MER Windenergie in Dordrecht.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. De Structuurvisie Windenergie is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over de Structuurvisie Windenergie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer B. Korteweg van de sector Stadsontwikkeling, tel. 078-770 2806.

Pdf-versie

U kunt de structuurvisie Wind hier downloaden.