Structuurvisie Dordrecht 2040

Ligging en inhoud

In de Structuurvisie Dordrecht 2040 is de toekomstige ontwikkeling van het Eiland van Dordrecht beschreven. De Structuurvisie is een actualisatie van de op 7 april 2009 vastgestelde Structuurvisie Dordrecht 2020 en biedt een doorkijk naar de periode tot 2040.
De Structuurvisie Dordrecht is aangepast aan de afspraken in het politiek akkoord en de gewijzigde economische omstandigheden. De belangrijkste wijzigingen zijn een andere visie op de zuidrand van het Eiland (geen bebouwing in de Zuidpolder), focus op een beperkt aantal knooppunten voor stedelijke voorzieningen (behalve de binnenstad zijn dat Leerpark, Gezondheidspark en Stadswerven) en meer aandacht voor duurzaamheid en veiligheid.
De Structuurvisie Dordrecht 2040 is door de gemeenteraad vastgesteld op 17 december 2013.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. De Structuurvisie Dordrecht 2040 is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over de Structuurvisie Dordrecht 2040 kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Morlog-Criellaard van cluster de Stad, tel. 078-7704168.

Pdf-versie

U kunt de structuurvisie hier downloaden.

Structuurvisie Dordrecht 2040

collegebesluit