Ondersteuning voor ondernemers

De meeste horeca en detailhandel zit in Dordrecht in het centrumgebied gevestigd, waar de bestemmingsplannen het toelaten. Toch zijn er ook meerdere wijkwinkelcentra die een belangrijke rol vervullen als vestigingsplek voor horeca en detailhandel.

Ook is er steeds meer sprake van blurring: detailhandel die horeca gaat bedrijven, of andersom. Horeca en detailhandel zijn daarnaast de laatste jaren steeds meer om beleving gaan draaien. De gemeente Dordrecht hoopt hierbij een positieve bijdrage te kunnen doen in de zin van de best mogelijke ondersteuning voor ondernemers, brancheorganisaties en winkeliersverenigingen.

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

In het centrumgebied van Dordrecht is de vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) actief. Zij organiseren, al dan niet in samenwerking met Dordrecht Marketing, regelmatig evenementen in het winkelgebied.

Alle ondernemers die in de binnenstad gevestigd zijn, betalen automatisch mee aan het ondernemersfonds van waaruit de POBD betaalt wordt. Om lid te worden kun je je als ondernemer zelf aanmelden. Als lid kan er meebeslist worden over de werkzaamheden van de POBD.

Aanmelden kan op de website van de POBD.

Monitoring winkelgebied

Het centrum van Dordrecht is een plek waar veel Dordtenaren en bezoekers van de stad hun vrije tijd besteden. Om inzichten te verkrijgen in het (winkel)gedrag van deze groepen mensen, wordt er door de gemeente - in samenwerking met ondernemers - gemonitord waar mensen zich het meest bevinden in de stad. Dit wordt gedaan door middel van passantentellingen die gebruik maken van een Wi-Fi signaal.

Lees meer over Wi-Fi passantentellingen.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

In 2016 heeft de binnenstad van Dordrecht de tweede ster behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Deze ster is een bekroning voor de ondernemers, gemeente, politie en brandweer die samen afspraken hebben gemaakt om de veiligheid in het winkelgebied van de binnenstad te verbeteren. Betrokken partijen werken met een plan van aanpak om samen de veiligheid van de binnenstad te verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant (pdf, 1205 kB).

Werkgroep KVO

Om ervoor te zorgen dat afspraken worden nagekomen is er een werkgroep KVO Binnenstad opgericht. Daarnaast wordt minimaal twee keer per jaar een schouwronde gelopen door de binnenstad en worden enquêtes gehouden onder ondernemers in het gebied. Wil je meer weten over wat het KVO Binnenstad voor jou kan betekenen, neem dan contact op met Dordt Onderneemt.

Ook buiten het centrumgebied werkt de gemeente graag samen met ondernemers.

Veilig Ondernemen

Als ondernemer kun je ook individueel maatregelen nemen om veilig te ondernemen. Nuttige tips hiervoor zijn te vinden op onderstaande links.

Wijkwinkelcentra

Dordrecht heeft meerdere verschillende wijken. De industriegebieden en het buitengebied (de polders) worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Elke wijk heeft enkele verschillende winkels óf een wijkwinkelcentrum. Stadspolders, Sterrenburg en Crabbehof zijn daarvan de grootsten. Zij hebben dan ook hun eigen winkeliersverenigingen:

Ook in andere wijken zijn winkeliersvereniging actief. Vraag aan collega-ondernemers of zij wellicht een introductie kunnen doen als je na enige tijd na vestiging nog niks gehoord hebt.

Sponsoren rotondes of zitbanken

De gemeente Dordrecht zoekt bedrijven en instellingen die graag een rotonde of een zitbank willen sponsoren.

Lees meer over een rotonde of zitbank sponsoren