Wifi-tellingen binnenstad

Sinds eind 2017 worden er passantentellingen gedaan in de binnenstad van Dordrecht. Deze passantentellingen gebeuren op basis van Wi-Fi signalen, die worden gemeten door sensoren. Bekijk alle vragen en antwoorden over de passantentellingen.

Waarom wordt er geteld?

Het meten van de passanten op verschillende punten in de binnenstad is interessant voor verschillende partijen. Voor de gemeente is het van belang voor beleidsmatige keuzes met betrekking tot ruimtelijke ordening, openbare ruimte en detailhandels- en horecabeleid. Voor ondernemers is de informatie relevant bij de keuze van een vestigingslocatie en de onderhandelingen over de huur- of koopprijs van een pand. Uiteraard geldt dat laatste ook voor eigenaren van vastgoed.

Bovendien kunnen niet alleen effecten gemeten worden van ingrepen in de openbare ruimte, maar ook van het toevoegen of verplaatsen van bronpunten, de effecten van leegstand, het toevoegen of verdwijnen van bepaalde functies en voorzieningen, de effecten van (marketing)campagnes, de spin-off van evenementen, etc.

Waar wordt er geteld?

De tellingen via wifi vinden alleen plaats in het winkelgebied van de binnenstad. Er staan sensoren in het gebied Voorstraat West, Voorstraat Midden, Voorstraat Augustijn, Grote Spuistraat, Kolfstraat, Vriesestraat, Sarisgang, Drievriendenhof, Visstraat, Achterom en Johan de Wittstraat. Alle sensoren zijn geplaatst in een (winkel)pand.

Door wie?

De passantentellingen worden uitgevoerd door Bureau RMC, een onderzoeksbureau gericht op retail. Met de Citytraffic-methode meet Bureau RMC in alle grote steden van Nederland. De plaatsing van WiFi-sensoren door Bureau RMC vindt plaats in opdracht van winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren, -beheerders, retailketens en/of gemeenten.

Hoe wordt er geteld?

Via sensoren in de binnenstad worden wifi signalen opgevangen van mobiele apparaten. Hierbij wordt het MAC-adres van elk apparaat opgevangen en vervolgens automatisch versleuteld. Op deze manier blijft de informatie anoniem.

Hoe zit het met privacy?

Dankzij de anonieme passantentellingen wordt er zorgvuldig omgegaan met uw privacy. De gemeente Dordrecht en Bureau RMC nemen uw privacy serieus. Er wordt géén data gegenereerd die iemand als individu zou kunnen identificeren. Ook wordt niet getracht om de data of het winkelgedrag aan specifieke personen te linken. Direct na registratie van het wifi-signaal wordt het MAC-adres onherkenbaar gemaakt (gehasht). De informatie is vervolgens niet te herleiden naar een specifiek persoon. Dat betekent dat Bureau RMC:

  • Geen personen volgt.
  • Niet weet welke identiteit de klant heeft.
  • Niet weet welk geslacht de klant heeft.
  • Niet weet waar de klant woont.
  • Niet weet wat voor telefoon de klant heeft.
  • Géén van al deze gegevens opslaat of überhaupt kán opslaan.
Wat kunt u doen als u niet wilt worden geteld?

De meest gemakkelijke optie is in dit geval: zet de wifi op uw mobiele apparaat uit.

Wat gebeurt er met de data?

Bureau RMC doet onderzoek in opdracht van de ondernemersvereniging in de binnenstad van Dordrecht (POBD) en stelt de tellingen beschikbaar aan individuele retailers, vastgoedbeheerders, de POBD en haar leden en de gemeente. De data kunnen worden gebruikt om beleidsmatige keuzes te maken en inzicht te krijgen in de effecten van activiteiten en ontwikkelingen in de omgeving en de vastgoedwaarde van panden.

Ik woon in de binnenstad, word ik ook gemeten?

In principe worden alleen passanten geteld. Dat betekent dat vaste wifi-signalen zoveel mogelijk uitgefilterd worden. Als u in de buurt van een telpunt woont, wordt u dus niet meegenomen in de tellingen.