Heling (gestolen spullen kopen of verkopen)

De gemeente Dordrecht werkt samen met politie en het Openbaar Ministerie om heling te voorkomen. Heling betekent gestolen spullen (ver)kopen. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van heling. We gebruiken 2 belangrijke middelen:

Hiermee maken we de afzetmarkt van gestolen goederen kleiner. Daarnaast dringen we het aantal woninginbraken, fietsdiefstallen en auto-inbraken terug. U kunt bij het voorkomen en aanpakken van heling een rol spelen.

Wat is heling?

Als u gestolen spullen koopt en verkoopt is dat heling. Als u gestolen spullen koopt dan is dit strafbaar. Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Als u gestolen spullen koopt, blijft het voor dieven interessant om te stelen. Zo houdt u de misdaad in stand. De gemeente Dordrecht pakt heling daarom hard aan.

Weet wat u koopt! 

Om te voorkomen dat u een gestolen goed koopt, doet u het volgende:

  • kijk naar de prijs. Kijk niet alleen naar de prijs bij het kopen van tweedehands spullen. Ook als u spullen via verkoopsites of rommelmarkten koopt. Is de prijs van een tv, tablet of smartphone (bijna) te mooi is om waar te zijn? Dan is het vaak te mooi om waar te zijn! De kans is groot dat u gestolen spullen koopt.
  • controleer het serienummer. Veel producten hebben een serienummer. Dit serienummer maakt een product uniek en vindbaar. Controleer op www.stopheling.nl (of met de stopheling-app) het serienummer. Dan ziet u of een product met serienummer bij de politie als gestolen op de lijst staat. Deze lijst vernieuwen ze elke dag. Alle spullen die sinds 1 januari 2010 bij de politie als gestolen bekend zijn staan er op. Ontdekt u via Stopheling dat iemand een gestolen goed verkoopt? Meld dit dan direct bij de politie
  • probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen over de verkoper (bijvoorbeeld via internet) en bewaar dit. Vraag om een telefoonnummer, aankoopbon of schrijf het kenteken op van de auto van de verkoper

Wilt u geen risico lopen? Koop dan uw tweedehands spullen bij een winkel.

Maak een lijst van uw waardevolle bezittingen

Regelmatig vindt de politie bij inbrekers buit terug, maar kan zij niet ontdekken van wie deze is. Wat kunt u doen? Schrijf uw spullen van waarde op de registratiekaart en bewaar deze goed. Zo vergroot u uw kans uw spullen terug te krijgen. De registratiekaart levert ook meer sporen op naar inbrekers! Soms kunnen we zo verschillende inbraken aan dezelfde dader koppelen en kunnen daders langere straffen krijgen.

Voordelen van melden via de app

Door de Stop Heling-app heeft u altijd een lijst met gegevens van uw spullen van waarde. Raakt u iets kwijt of wordt het gestolen? Dan kunt u meteen een goede, complete aangifte doen bij de politie. Daarmee vergroot u uw kans dat u uw spullen terugkrijgt! De lijst is ook handig voor de verzekering. Bij het afsluiten van een verzekering en bij het opsturen van een schadeclaim (ook na brand).

Een boete voor heling

Heling is strafbaar en u krijgt er een geldboete van soms meer dan € 100,- voor. U kunt ook een strafblad krijgen dat weer gevolgen heeft voor uw toekomst.

Heling voorkomen als ondernemer (opkoper)

U meldt de spullen die u koopt aan in het Digitaal Opkopersregister (DOR). Het aanmelden van spullen is al wettelijk verplicht. Het DOR heeft een verbinding met de lijst van gestolen spullen. Zo bent u als ondernemer beter beschermd tegen heling. Ook helpt u met de aansluiting op het DOR diefstal beter tegen te gaan. Dit doet u door de afzetmarkt voor gestolen spullen te verstoren. En ook door de pakkans van dieven groter te maken. 

Digitaal Opkoper Register is verplicht (opkoper)

Sinds 1 november 2016 moet een opkoper in (tweedehands) spullen in Dordrecht zich aansluiten bij het Digitaal Opkoper Register (DOR). In de Beleidsregel Aanpak Heling Gemeente Dordrecht leest u waarom de gemeente dit wettelijk verplicht heeft gemaakt. Ook leest u wat de gevolgen zijn als u zich niet aan de wet houdt. De politie voert samen met de gemeente controles uit op het aanmelden (in DOR). Zij kunnen tijdelijk uw winkel sluiten als u zich niet aan de wet houdt.

Hoe aanmelden

Via www.ikbenhandelaar.nl kunt u zich aanmelden op het DOR. U krijgt dan inloggegevens waarmee u in het systeem komt. Voor meer tips kijkt u op www.stopheling.nl van de politie. Ook als er iets van u gestolen is.