Wonen

 • Bouwgrond

  Bouwkavels zijn percelen grond waarop u een woning of bedrijf kunt laten bouwen.

 • Funderingsaanpak

  Het project Funderingsherstel is in Dordrecht afgerond. Op de resultatenkaart kunt u zien welke bouwblokken tijdens het project zijn hersteld.

  Lees verder

 • Stuk grond kopen

  Ligt er een stuk gemeentegrond rondom uw woning en wilt u uw tuin vergroten? Vraag dan of u dit stuk grond van de gemeente Dordrecht mag kopen.

  Lees verder

 • Volkstuinen

  De gemeente Dordrecht verhuurt diverse stukken grond aan volkstuinverenigingen.

 • Een huis zoeken in Dordrecht

  Als u op zoek bent naar een (ander) huurhuis, dan kunt u terecht bij één van Dordtse woningcorporaties of bij een particuliere verhuurder.

 • Woonwagenstandplaats

  In Dordrecht zijn ruimtes ingericht voor woonwagens. U kunt een aanvraag doen voor een standplaats. Op dit moment zijn alle standplaatsen echter bezet. Wij zetten u dan op de wachtlijst.

 • Goed wonen in Dordrecht 2019-2031

  In de Dordtse Woonvisie beschrijft de gemeente hoe zij uitvoering geeft aan de gemaakte afspraken die staan in de Regionale Woonvisie Drechtsteden 2019-2031.

 • Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  01 oktober 2020

  De gemeente heeft een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in het leven geroepen. Hier kunnen huurders klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas melden.

 • Erfpacht

  Erfpacht is een zakelijk recht op een stuk grond.

 • Monumenten

  Monumenten zijn van algemeen belang door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze cultuurhistorische waarde hebben.

 • Op zoek naar het oudste huis van Dordrecht

  15 mei 2020

  Als je door de binnenstad wandelt, kijkt de historie je van alle kanten aan. Het ene pand al ouder dan het andere. De ene gevel met sobere en strakke lijnen. De andere uitbundig gedecoreerd. Een boeiend lint van allerlei bouwstijlen uit allerlei bouwjaren. De vraag dringt zich dan op: wat zou het oudste pand van Dordrecht zijn?

 • Onrechtmatig grondgebruik

  In Dordrecht komt op diverse plaatsen onrechtmatig grondgebruik voor.

 • Uitstallingen

  Samen zorgen we voor een aantrekkelijke binnenstad. Iedereen levert hieraan een bijdrage. Bijvoorbeeld door het onderhouden van woningen, het schoonhouden van de omgeving of door het plaatsen van een paar bloempotten of een gezellig zitje.

 • Leegstandvergunning

  Als eigenaar van een leegstaande woning mag u deze in bepaalde situaties tijdelijk verhuren.

 • Graffiti schoonmaakregeling

  Woont u in de binnenstad of de 19e eeuwse schil en heeft u graffiti, stickers en/of aanplakbiljetten op uw pand? Dan kunt u een schoonmaakregeling aanvragen.

 • Wet voorkeursrecht gemeenten

  Wilt u een stuk grond kopen of verkopen? Houd er dan rekening mee dat op sommige stukken grond een aanwijzing rust op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

 • Heling

  De gemeente Dordrecht werkt samen met politie en het Openbaar Ministerie om heling te voorkomen.

 • Publiekrechtelijke beperkingen

  Als u een huis of stuk grond koopt (een onroerende zaak) is het belangrijk te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet.

 • Explosievenkaart 'explosieven Tweede Wereldoorlog'

  In Dordrecht zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog explosieven in de grond terecht gekomen. Regelmatig vinden bewoners deze explosieven als zij gaan graven in de grond.