Jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. In Dordrecht organiseren we de jeugdzorg dichtbij en op maat, zoveel mogelijk binnen uw omgeving. Het sociaal wijkteam staat daarin centraal.

Sociaal Wijkteam

Met alle vragen over jeugd en gezin kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur terecht bij het Sociaal Wijkteam. Zij bepalen samen met u uw behoefte zorgvuldig en zoeken een passend antwoord.

Nood

In noodsituaties (ook voor jeugdhulp of jeugdzorg) kunt u het volgende doen:

  • In levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, belt u telefoonnummer 112 (dag en nacht bereikbaar).
  • Bij huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met Crisisdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0800 - 1471 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie op de website Voor een veilig thuis.
  • Als iemand acuut psychiatrische hulp nodig heeft, zoekt u contact met uw huisarts of buiten kantooruren met de Huisartsenpost Drechtsteden via telefoonnummer (078) 20 200 20.
Hoe werkt jeugdhulp in Dordrecht?

Eén toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen van alle leeftijden, in de buurt en laagdrempelig. Dat is wel zo makkelijk. Daarom zijn er in Dordrecht Sociale Wijkteams.

Werkwijze

Er zijn zes Sociale Wijkteams waar u voor jeugdhulp en jeugdzorg terecht kunt. De jeugdprofessionals werken nauw samen met andere instellingen, zoals scholen, huisartsen en politie.

Eén aanspreekpunt

Gezinnen met een hulpvraag krijgen binnen het Sociaal Wijkteam een vast aanspreekpunt. Dit is volgens de aanpak '1 gezin - 1 plan - 1 begeleider'. Het gezin maakt samen met de begeleider een plan van aanpak.

Eigen omgeving

Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken welke oplossingen er zijn in de eigen omgeving van inwoners, zoals familie of school. De eigen omgeving van kinderen kan voor een langdurige oplossing zorgen in het gewone leven zonder dat daarbij jeugdhulp nodig is. Zo nodig kan een Sociaal Wijkteam een helpende hand bieden om samen met de omgeving te kijken welke oplossingen op eigen kracht of met hulp van vrijwilligers mogelijk zijn.

Jeugdhulp via sociaal wijkteam

Als er hulpvragen overblijven of wanneer de vraag van een kind of gezin zodanig is dat er professionele hulp nodig is, dan is er jeugdhulp voorhanden. Het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt is de toegang tot de jeugdzorg in Dordrecht. In dit Sociaal Wijkteam werken ook jeugdprofessionals. Deze medewerkers zijn deskundig op het gebied van opgroei- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.

De begeleider kan zelf hulp bieden en kan als dat nodig is andere hulp erbij halen. Waar of door wie het kind ook geholpen wordt, de begeleider van het gezin blijft altijd betrokken als aanspreekpunt. Hierdoor krijgen gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken en wordt de hulp van verschillende hulpverleners beter op elkaar afgestemd.

Meldpunt Jeugd

Wat kan volgens u beter bij Jeugdhulp in Dordrecht? Heeft u problemen met Jeugdhulp? Voor vragen en meldingen kunt u terecht bij het Meldpunt van het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. Het Ouderplatform denkt met u mee. Zij kunnen u ook in contact brengen met professionele hulpverleners wanneer dit nodig is. De meldingen gebruikt het Ouderplatform om problemen zichtbaar te maken en verbeteringen door te voeren. Zo geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze meldingen blijven anoniem. 

Ook positieve ervaringen zijn van harte welkom. Juist die ervaringen kan het Ouderplatform goed gebruiken om te laten zien hoe het wel moet.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als je zorg of hulp krijgt of zoekt, heb je vaak veel vragen. Je hebt daarbij recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Op de pagina van Cliëntondersteuning leest u hier meer over.

Verordening en beleidsregels

De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp bij de gemeente. In de Verordening Jeugdhulp Dordrecht staan de verplichtingen van de gemeente als gevolg van de Jeugdwet. Om de verordening uit te voeren zijn beleidsregels en nadere regels voor uitvoering jeugdhulp opgesteld, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Daar kan het college naar verwijzen bij de besluiten op grond van de verordening.

Verordening jeugdhulp (pdf, 646 kB)
Beleidsregels jeugdhulp (pdf, 33 kB)
Nadere regels jeugdhulp (pdf, 237 kB)
Toelichting nadere regels jeugdhulp (pdf, 39 kB)