Onafhankelijke Clientondersteuning

Als u zorg of hulp zoekt of krijgt, heeft u vaak veel vragen. U heeft daarbij recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Als u in Dordrecht woont, kunt u gebruik maken van Onafhankelijke Cliëntondersteuning van MEE Plus. Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat wat u belangrijk vindt voorop staat. En niet wat de cliëntondersteuner belangrijk vindt of de organisatie waarvoor hij of zij werkt.

Advies

Een cliëntondersteuner helpt en denkt mee over de oplossing voor uw vraag. Het is belangrijk dat de oplossing goed past op uw situatie. Een cliëntondersteuner kent de (wettelijke) mogelijkheden en weet de weg. Hij of zij kan u hierover daarom goed adviseren. Hij of zij kan ook de toegang regelen naar deze mogelijkheden. Samen houden jullie het overzicht op uw situatie. U kunt met de hulp van een cliëntondersteuner goede keuzes maken. Het gaat om jeugdhulp, zorg en ondersteuning, zelfstandig leven, onderwijs, wonen en werk & inkomen.

Hulp bij aanvraag

De cliëntondersteuner kan u helpen bij de voorbereiding van een (voor)onderzoek. Of bij een aanvraag voor een voorziening. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties of wet- en regelgeving die verandert. De cliëntondersteuner helpt u ook met het maken van afspraken tussen uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de organisaties die de oplossingen bieden.
De cliëntondersteuner is flexibel in plaats en tijd. We proberen het contact overdag te hebben. Contact via e-mail, WhatsApp of telefoon kan ook. Cliëntondersteuning is gratis voor mensen die in Dordrecht wonen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met de Onafhankelijke Cliëntondersteuning van MEE Plus.
•    Telefoon: 078 750 89 00 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
•    E-mail 
•    Website: Onafhankelijke Cliëntondersteuning