Zorg en ondersteuning

 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen wonen en voor zichzelf kunnen zorgen. Wij vinden het ook belangrijk dat iedereen mee doet aan de samenleving.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  Binnen de Drechtsteden bereikbaar: online via MijnSDD, telefonisch, via Facebook, Twitter of het vragenformulier. Kijk op de website voor de openingstijden.

 • Mantelzorg

  Mantelzorg is de zorg die iemand onbetaald, niet georganiseerd en niet beroepsmatig geeft aan iemand uit zijn of haar sociale omgeving.

 • Vrijwilligers

  Ook inwoners zelf geven elkaar ondersteuning. Bijvoorbeeld met mantelzorg voor een familielid of bekende. Of met vrijwilligerswerk. De gemeente biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers.

 • Jeugdhulp

  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. In Dordrecht organiseren we de jeugdzorg dichtbij en op maat, zoveel mogelijk binnen uw omgeving. Het sociaal wijkteam staat daarin centraal.

 • Ruimte voor activiteiten

  Wilt u incidenteel (bijvoorbeeld iedere woensdagavond een paar uurtjes of eenmalig voor een presentatie) een ruimte huren? Dat kan via het Makelpunt.

 • Maatschappelijke Diensttijd

  MDT staat voor maatschappelijke diensttijd. Het is een tijd waarin je investeert in jezelf; in wat je leuk vindt en wat je verder wilt ontwikkelen.

 • Hulp voor minima

  Wij vinden dat iedereen in Dordrecht mee moet kunnen doen. Heeft u een laag inkomen? En heeft u moeite om rond te komen? Hier leest u hoe u van ons geld en/of hulp kunt krijgen.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving die mogelijk aan een ernstige psychiatrische aandoening lijdt? Soms kan iemand een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving zijn? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid-Holland Zuid.

 • Onafhankelijke Clientondersteuning

  Als u zorg of hulp zoekt of krijgt, heeft u vaak veel vragen. U heeft daarbij recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Dak- en thuislozen

  Bent u inwoner van Dordrecht en dreigt u dakloos te worden? Of bent u al dak- of thuisloos? Vanaf nu kunt u terecht voor hulp, advies en begeleiding bij Toegangspoort Nieuwe Start.

 • Merwedehuusjes

  De Merwedehuusjes liggen aan de Veerplaat sinds 2018. Deze woningen zijn voor een groep kwetsbare inwoners. Zonder deze Merwedehuusjes hadden deze inwoners nog op straat geleefd.

 • Veteranen

  Nederland telt ruim 105.000 veteranen. In Dordrecht wonen meer dan 400 veteranen. Dordrecht hecht veel waarde aan erkenning en waardering voor veteranen. De gemeente organiseert elk jaar bijeenkomsten en activiteiten voor deze veteranen en hun familie.

 • Ik word 18

  Als je 18 jaar wordt verandert er veel. In één keer zit jij ‘aan het stuur’ en moet jij je eigen zaken regelen. Een paar belangrijke zijn: een DigiD aanvragen, een zorgverzekering afsluiten, zorgtoeslag aanvragen en je eigen bankrekening beheren.