Veelgestelde vragen jeugdhulp

Bij wie kan ik terecht met vragen of zorgen over een kind of als ik hulp nodig heb bij de opvoeding?

U kunt terecht bij het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Meer informatie hierover vindt u op het website van het Sociaal Wijkteam. Ook op de website Opvoeden vindt u veel antwoorden op opvoedvragen.

Wie kan ik in noodsituaties bereiken?

In noodsituaties (ook voor jeugdhulp) kunt u het volgende doen:

  • in levensbedreigende noodgevallen of als er acuut gevaar dreigt, belt u telefoonnummer 112 (dag en nacht bereikbaar).
  • Bij huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0800 - 2000 (gratis en dag en nacht bereikbaar). Meer informatie vindt u op de website Voor een veilig thuis.
  • Als iemand acuut psychiatrische hulp nodig heeft, zoekt u contact met uw huisarts of buiten kantooruren met de Huisartsenpost Drechtsteden via telefoonnummer (078) 654 26 00.
Voor welke vormen van jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk?

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor: hulp bij opgroeien en opvoeden (jeugdzorg), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg voor kinderen) en jeugd-VB (hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking). 

Krijg ik een indicatie?

Sinds 2015 worden geen indicaties meer afgegeven. Een jeugdmedewerker bepaalt na overleg met kind en gezin welke hulp noodzakelijk is. Daarnaast kunnen huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen doorverwijzen naar jeugdzorg. Als het nodig is voor de uitvoering van het plan, kan de begeleider er een of meer hulpverleners bijhalen. De begeleider blijft het vaste aanspreekpunt. Vanzelfsprekend kunnen inwoners voor jeugdzorg ook terecht bij de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

Volgens de jeugdwet heeft de gemeente een zorgplicht. Wat betekent dit?

Het wettelijk recht op zorg is in 2015 vervangen door een plicht voor gemeenten om jeugdhulp te bieden. Dit betekent dat de gemeente het mogelijk moet maken dat kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, jeugdzorg ontvangen.

Is de zorg die gemeenten bieden overal hetzelfde?

Gemeenten hebben sinds 2015 de plicht om jeugdhulp te bieden aan kinderen en gezinnen die dit nodig hebben. Welke hulp kinderen en gezinnen krijgen, kan verschillen per gemeente, omdat gemeenten zelf mogen kiezen welke hulp zij beschikbaar stellen voor hun inwoners.
Dordrecht werkt voor een groot deel van de jeugdzorg samen met de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Er bestaan geen grote verschillen tussen de jeugdhulp in deze gemeenten.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp?

Ouders van kinderen tot 18 jaar betalen in principe geen eigen bijdrage.

Verblijf buiten het gezin

Krijgt een kind jeugdzorg waarbij het kind buiten het gezin verblijft, dan moeten ouders wel een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage wordt geheven, omdat er vanuit wordt gegaan dat kinderen die buiten het gezin worden verzorgd, minder kosten voor de ouders meebrengen.