Stratosfeerstraat

Het afgelopen jaar hebben we in de Stratosfeerstraat de riolering vervangen en klimaatmaatregelen toegepast. Nu gaan we verder met het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de straat. We vragen uw reactie op het voorlopig ontwerp.

Sinds de werkzaamheden ligt de oude bestrating tijdelijk weer in de straat. Zo kan de grond goed nazakken en is de kans op verzakkingen straks kleiner. De tegels en klinkers gebruiken we zoveel mogelijk opnieuw. Hoe de nieuwe inrichting er straks uitziet overleggen we met de bewoners.

Op basis van uw eerdere reacies hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Stratosfeerstraat. Verderop leest u er meer over.

Reactie

Wilt u reageren op het voorlopige ontwerp? U kunt uw reactie e-mailen naar projectleider Robert de Geus. Graag uiterlijk tot 1 juli 2022 zodat we op tijd met het volgende ontwerp kunnen starten.

Bijeenkomst voor bewoners

Wilt u een toelichting op het voorlopig ontwerp? Op dinsdag 21 juni 2022 houden we een bijeenkomst voor bewoners in een tent in de Stratosfeerstraat. Tussen 16.00 en 20.00 uur bent u welkom. We presenteren het laatste inrichtingsplan, onder andere op een groot formaat tekening. Collega's van verschillende vakgebieden zijn aanwezig om uw vragen te bespreken.

Klimaatmaatregelen

(Klik op de foto's voor een grotere versie.)

In de Stratosfeerstraat ligt nu een gescheiden riool, met aparte buizen voor regenwater en afvalwater. Onder de weg van de twee grote parkeerterreinen liggen bufferblocks voor de opvang van (regen)water. Het water komt zo beter in de bodem terecht en het riool raakt minder snel overvol.

Rioolvervanging Bufferblocks

De groeiplaatsen van de bomen op de parkeerplaatsen zijn verbeterd en ruimer. Bewoners hebben in hun voortuinen meer ruimte gemaakt voor groen en open grond. Daarvoor was er 26 maart 2022 Plantdag in de Stratosfeerstraat: bewoners vervingen tegels voor plantjes. Wie al een groene voortuin heeft, kon een regenton bestellen om extra water op te vangen.

Verbetering groeiplaatsen Plantdag

Over het nut en de werking van deze klimaatmaatregelen hebben we de afgelopen periode meer verteld. Meer informatie vindt u ook op de website www.groenblauwdordrecht.nl.

Voorlopig ontwerp

(Klik op de afbeeldingen om de pdf-bestanden te downloaden. Bij de bijeenkomst op 21 juni kunt u de documenten in een groot formaat bekijken.)

Op de eerste schets voor de nieuwe inrichting hebben bewoners gereageerd. Daarmee hebben we een voorlopig ontwerp (pdf, 348 kB) gemaakt met smallere rijbanen en nieuwe groenvakken.

Voorlopig ontwerp met indeling van rijweg, parkeerplaatsen, voetpaden en inritten. En van gras, bomen en hagen.

In het beplantingsplan (pdf, 955 kB) staan de verschillende bomen en struiken. De dwarsdoorsnedes (pdf, 517 kB) laten de verschillende profielen en afmetingen zien van de wegen, stoepen, parkeerplaatsen en groenvakken.

Sfeerbeelden beplanting. Klik om de pdf te downloaden. Dwarsdoorsnedes Stratosfeerstraat. Klik om de pdf te downloaden.

De vragen en opmerkingen (pdf, 211 kB) van bewoners op de eerste schets lichten we in het overzicht toe met antwoorden of uitleg. Die toelichting geeft inzicht in de gemaakte keuzes voor het voorlopige ontwerp en meer informatie over het project.

Eerste pagina met reacties van bewoners en de toelichting van de gemeente op de eerste schets van de nieuwe inrichting. Klikt u op de afbeelding, dan opent het pdf-bestand met alle reacties en antwoorden.

Speelplaats

De beheerder heeft de bewoners geïnformeerd over de nieuwe inrichting van de speelplaats (164 kB) met de speeltoestellen. De aanleg van de nieuwe speelplaats combineren we met de uitvoering van de inrichting.

Ontwerp van de nieuwe speelplek en voorbeelden van de speeltoestellen.

Trivire

Woningcorporatie Trivire maakt ook plannen om de grasvelden en hagen rondom hun gebouwen anders in te richten. Zo maken we alle openbare ruimte van de Stratosfeerstraat gezonder, levendiger en klimaatbestendiger. 
Trivire stemt de nieuwe inrichting zelf af met hun huurders en de bewoners in de buurt. Als het kan, nemen we het plan van Trivire mee in het definitieve ontwerp van de inrichting. Trivire is ook aanwezig bij de bijeenkomst op 21 juni.

Renovatie flats

Bij de aanleg van de nieuwe inrichting start Trivire met de renovatie van de flats. Onderling stemmen we alle werkzaamheden af. Zodat we elkaar zo min mogelijk in de weg lopen. En de overlast voor de omwonenden zo beperkt mogelijk blijft. 
Voor de renovatie van Trivire komen in de omgeving tijdelijk een bouwplaats en sanitaire voorzieningen.

Containers

In het flatgebouw van Trivire staan de afvalcontainers nu binnen. We overleggen de mogelijkheden en voorwaarden om de containers buiten te plaatsen. Mogelijk kunnen we een buitenlocatie voor containers combineren met de nieuwe groene inrichting van het Trivire-terrein.

Openbare verlichting

De lichtmasten die er nu staan zijn aan vervanging toe. De vervanging combineren we met de werkzaamheden aan de nieuwe inrichting. Daarvoor maken we een verlichtingsplan als het ontwerp van de nieuwe inrichting definitief is. In het voorlopige ontwerp staan de lichtmasten nog niet op de juiste plaats.

Hoe verder

Vanaf 1 juli 2022 starten we met het definitieve ontwerp van de nieuwe inrichting. Daarvoor verzamelen we alle opmerkingen die we voor 1 juli van de bewoners ontvangen op het voorlopige ontwerp. Aan het definitieve ontwerp voegen we de informatie toe van de nieuwe speelplaats, Trivire en de openbare verlichting.

Het definitieve ontwerp leggen we nog eenmaal aan alle bewoners voor. Zo kunt u zien hoe we de nieuwe inrichting gaan uitvoeren. Het definitieve ontwerp is het definitief vastgestelde ontwerp.

Aanbesteding

Na het definitieve ontwerp maken we de technische tekeningen en bestekken en bereiden we de aanbesteding voor. Uit de aanbesteding blijkt welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

Uitvoering

De planning om met de uitvoering van de nieuwe inrichting te beginnen is nu januari 2023. We verwachten dat de werkzaamheden 4 maanden duren.

Vragen?

Projectleider Robert de Geus is uw contactpersoon bij de gemeente voor dit project. Heeft u vragen, dan kunt u hem een e-mail sturen of bellen op telefoonnummer (078) 770 5031.