Stratosfeerstraat: herinrichting

Tussen september 2021 en februari 2022 vervingen we in de Stratosfeerstraat het oude rioolstelsel door een nieuw rioolstelsel. Er is een scheiding tussen schoon en vuil water. En pasten we extra klimaatmaatregelen toe, zoals groeiplaatsverbetering voor de bomen en bufferblocks voor ondergrondse wateropvang.

Halverwege 2022 maakten we een voorlopig ontwerp voor de nieuwe definitieve inrichting van de Stratosfeerstraat. Tijdens de bewonersavond in juni 2022 hebben we het schetsontwerp uitgelegd. Ook hebben we uw vragen en opmerkingen in ontvangst genomen.

De bewoners hebben voorstellen gedaan. Dit hebben wij besproken en in het laatste ontwerp verwerkt. Dit is het definitieve ontwerp. De start van de uitvoering van dit nieuwe ontwerp staat gepland vanaf februari 2023.

Na afronding van de rioleringswerkzaamheden legden we de oude bestrating tijdelijk weer op dezelfde plek terug in de straat. Zo kan de grond goed nazakken en is de kans op verzakkingen straks kleiner. We leggen na 1 jaar de nieuwe inrichting definitief aan.
Daarbij gebruiken we de tegels en klinkers zoveel mogelijk opnieuw. De nieuwe inrichting stemden we af met de bewoners.

Over het nut en de werking van deze klimaatmaatregelen hebben we de afgelopen periode meer verteld. Meer informatie vindt u ook op de website www.groenblauwdordrecht.nl.

Definitief ontwerp

(Klik op de afbeeldingen om de pdf-bestanden te downloaden.)

Op de eerdere schetsen voor de nieuwe inrichting hebben bewoners gereageerd. Daarmee hebben we nu uiteindelijk het definitieve ontwerp (pdf, 5.298 kB) gemaakt. De wensen van de bewoners zijn hier zoveel als mogelijk in meegenomen.

Definitief ontwerp van Stratosfeerstraat

In het beplantingsplan (pdf, 955 kB) staan de verschillende bomen en struiken. De dwarsdoorsnedes (pdf, 517 kB) laten de verschillende profielen en afmetingen zien van de wegen, stoepen, parkeerplaatsen en groenvakken.

Stratosfeerstraat Beplantingsplan (13-12-2022) Doorsnede E en F (7-12-2022)

Speelplaats

De aanleg van de nieuwe speelplaats (pdf, 888 kB) combineren we met de uitvoering van de inrichting.

De nieuwe inrichting van de speelplaats

Vragen en antwoorden

U heeft veel vragen gesteld en/of opmerkingen gegeven. Open het pdf-document (173 kB) voor de vragen en antwoorden.

Openbare verlichting

De lichtmasten die er nu staan zijn aan vervanging toe. De vervanging combineren we met de werkzaamheden aan de nieuwe inrichting. Daarvoor is een verlichtingsplan gemaakt en verwerkt in de definitieve ontwerptekening.

Trivire

Woningcorporatie Trivire maakt ook plannen om de grasvelden en hagen rondom hun gebouwen anders in te richten. Zo maken we alle openbare ruimte van de Stratosfeerstraat gezonder, levendiger en klimaatbestendiger. 
Trivire stemt de nieuwe inrichting zelf af met hun huurders en de direct omwonenden in de buurt. De kans is groot dat de uitvoering begint in 2024.

Renovatie flats

Bij de aanleg van de nieuwe inrichting start Trivire met de opknappen van de flats. We stemmen met elkaar alle werkzaamheden af. Zodat we elkaar zo min mogelijk in de weg lopen. En de overlast voor de omwonenden zo klein mogelijk blijft. 
Voor de renovatie van Trivire komen in de omgeving tijdelijk een bouwplaats en sanitaire voorzieningen.

Containers

In het flatgebouw van Trivire staan de afvalcontainers nu binnen. We kijken naar de mogelijkheden en voorwaarden om de containers buiten te plaatsen. Mogelijk kunnen we een buitenlocatie voor containers combineren met de nieuwe groene inrichting van het Trivire-terrein. Of in de nieuwe openbare ruimte.

Projectplanning

  • We hebben het definitieve ontwerp in december 2022 verder uitgewerkt in technische tekeningen en werkbestekken.
  • Na de aanbesteding begin 2023 hebben we een aannemer gekozen. 
  • Aannemer Verhey heeft het grootste deel van de werkzaamheden afgerond voor het begin van de bouwvak vakantie in 2023. De aannemer heeft niets opengebroken wat niet voor de bouwvak kon worden afgerond.
  • In november 2023 is het laatste stukje Stratosfeerstraat bij de flats van Trivire (fase 8) open gemaakt en vernieuwd. Als laatste is de by-pass (de omleiding) tussen Stratosfeerstraat en Atmosfeerstraat weer in originele staat teruggebracht.

Vragen?

Projectleider Robert de Geus is uw contactpersoon bij de gemeente voor dit project. Heeft u vragen, dan kunt u hem een e-mail sturen of bellen op telefoonnummer (078) 770 5031.