Park de Hoven

In 2005 is Park de Hoven geopend. Het park is samen met het nieuwbouwproject 'De Hoven' aangelegd.

Bezoekadres:
Bildersteeg Dordrecht
Google maps Park de Hoven

Het park ligt rond dit nieuwbouwcomplex. De natuur is belangrijk in het Park de Hoven. In opdracht van de gemeente beheert de Natuur- en Vogelwacht het park.

Door Park de Hoven kunt u wandelen over een smal schelpenpad. Dit pad slingert tussen de bomen en langs het water. De hond mag in een deel van het park lekker los lopen

Onderhoud

Heeft u op- of aanmerkingen op het onderhoud dan mag u altijd contact opnemen met de gemeente Dordrecht via de Wijklijn.