Groen

 • Kapvergunning

  In Dordrecht staan veel bomen en daar zorgen we goed voor. Zo mogen bomen niet zomaar gekapt worden. Hiervoor is soms een kapvergunning nodig. Of u een kapvergunning nodig heeft kunt u via de vergunningcheck controleren.

 • Kwaliteit van het onderhoud

  In Dordrecht onderhoudt de gemeente de woonomgeving op beeld. Dat wil zeggen dat de gemeente het onderhoud doet aan de hand van foto's die een bepaald verzorgingsniveau weergeven.

 • Snoeien

  Ieder jaar in de winter vinden snoeiwerkzaamheden plaats in alle wijken.

 • Onkruidbestrijding

  Voor de bestrijding van onkruid werkt de gemeente met branders en borstelmachines.

 • Gedragscode soortenbescherming

  De gemeente Dordrecht werkt volgens een Gedragscode soortenbescherming. Hierin staan regels voor het werken in de buitenruimte.

 • Parken

  Dordrecht telt twintig parken en landgoederen, ieder met verschillende functies variërend van recreatief gebruik tot ecologisch- en cultuurhistorische functie. Lees meer informatie en bekijk per park wat er te doen is.

 • Duurzaam denken en doen

 • Sponsoren rotondes en zitbanken

  De gemeente Dordrecht zoekt bedrijven, instellingen en inwoners die graag een rotonde of een zitbank willen sponsoren.

 • Bomenlijst

  28 juli 2021

  Het is belangrijk een goed bomenbestand te houden. In onze stad hebben we daarvoor de Bomenlijst. In 2024 komt er een nieuwe versie van de lijst. U kunt daarvoor nu al bomen voordragen.

 • Groenblauwprogramma

  12 april 2022

  Dordtenaren vinden de natuur steeds belangrijker. Niet alleen voor planten en dieren maar ook om de stad leefbaar te houden voor de mensen. In de komende 10 jaar willen we de buitenruimte aantrekkelijker, klimaatbestendiger en gezonder maken. Ook willen we de biodiversiteit (gevarieerd planten- en dierenleven) verbeteren. Om deze doelen te bereiken, heeft de gemeente samen met inwoners en partners het Groenblauwprogramma gemaakt.

 • Zorg voor bomen

  30 november 2023

  Dordrecht is een groen eiland met veel natuur en bomen. Daar houden we van. We zijn er trots op en we koesteren het.

 • Bestrijding eikenprocessierups

  09 mei 2022

  Elke zomer is het raak! De overlast door de eikenprocessierups. De brandharen van deze rups veroorzaken klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Voorkomen is beter dan genezen. Dus het is goed om daar wat meer over te weten.

 • Geboortebomen

  04 december 2023

  De gemeente schenkt een geboorteboom aan elke nieuw geboren inwoner van Dordrecht. Bij het aangeven van de geboorte van uw baby ontvangt u een waardebon. Hiermee kunt u de geboorteboom ophalen bij Duurzaamheidscentrum Weizigt.