Groen

 • Kapvergunning

  In Dordrecht staan veel bomen en daar zorgen we goed voor. Zo mogen bomen niet zomaar gekapt worden. Hiervoor is soms een kapvergunning nodig. Of u een kapvergunning nodig heeft kunt u via de vergunningcheck controleren.

 • Kwaliteit van het onderhoud

  In Dordrecht onderhoudt de gemeente de woonomgeving op beeld. Dat wil zeggen dat de gemeente het onderhoud doet aan de hand van foto's die een bepaald verzorgingsniveau weergeven.

 • Snoeien

  Ieder jaar in de winter vinden snoeiwerkzaamheden plaats in alle wijken.

 • Onkruidbestrijding

  Voor de bestrijding van onkruid werkt de gemeente met branders en borstelmachines.

 • Gedragscode flora en fauna

  De gemeente Dordrecht hanteert een Gedragscode Flora- en Faunawet. Hierin staan regels voor het werken in de buitenruimte.

 • Parken

  Dordrecht telt twintig parken en landgoederen, ieder met verschillende functies variërend van recreatief gebruik tot ecologisch- en cultuurhistorische functie. Lees meer informatie en bekijk per park wat er te doen is.

 • Duurzaam denken en doen

 • Sponsoren rotondes en zitbanken

  De gemeente Dordrecht zoekt bedrijven, instellingen en inwoners die graag een rotonde of een zitbank willen sponsoren.

 • Aanpak essentaksterfte

  Dordrecht is een eiland met veel natuur, bomen en groen. Daar houden we van. We zijn er trots op en we koesteren het. Een veel voorkomende boom op ons eiland is de es. We hebben er 8.565 staan. De es is een prachtige boom die het oorspronkelijk heel goed heeft gedaan op ons eiland. Maar de boomsoort is ten prooi gevallen aan de 'essentaksterfte'.

 • 800 bomen voor 800 jaar Dordrecht

  In 2020 vieren we dat Dordrecht 800 jaar stadsrechten heeft. Voor die gelegenheid planten we 800 bomen in Dordrecht, verdeeld over vier projecten: we geven 80 Jubileumbomen gratis weg aan particulieren, er komt een 'Kastanjearboretum', er komen drie 'Tiny Forests' en we gaan bomen planten langs de N3.

 • Klimaatarboretum tegen hittestress

  17 maart 2020

  We onderzoeken manieren om hittestress in Dordrecht te verminderen. Een van de maatregelen zou een klimaatarboretum kunnen zijn.

 • 100 bomen voor 1000 extra Dordtenaren

  03 juli 2020

  In de voorbije 2 jaar is het aantal inwoners van Dordrecht met meer dan 1000 gegroeid. En dat vieren we. Door 100 bomen extra te planten in de openbare ruimte.

 • Bomenlijst

  28 juli 2021

  Het is belangrijk een goed bomenbestand te houden. In onze stad hebben we daarvoor de Bomenijst. In 2024 komt er een nieuwe versie van de lijst. U kunt daarvoor nu al bomen voordragen.

 • Boomvervanging Zeedijk

  16 november 2020

  De Zeedijk is een mooie 17e-eeuwse dijk die als een lint door het Dordtse polderlandschap slingert. In de vorige eeuw is de dijk beplant met bomen, veelal populieren, maar ook essen. Dat gebeurde na de Tweede Oorlog. Inmiddels zijn de populieren op de Zeedijk ruim 60 jaar oud. Het is een prachtig gezicht, zoals de bomen de dijk omzomen. Maar er is een keerzijde. De bomen veroorzaken steeds vaker problemen door takbreuk.