Groen

 • Kapvergunning

  In Dordrecht staan veel bomen en daar zorgen we goed voor. Zo mogen bomen niet zomaar gekapt worden. Hiervoor is soms een kapvergunning nodig. Of u een kapvergunning nodig heeft kunt u via de vergunningcheck controleren.

 • Kwaliteit van het onderhoud

  In Dordrecht onderhoudt de gemeente de woonomgeving op beeld. Dat wil zeggen dat de gemeente het onderhoud doet aan de hand van foto's die een bepaald verzorgingsniveau weergeven.

 • Snoeien

  Ieder jaar in de winter vinden snoeiwerkzaamheden plaats in alle wijken.

 • Onkruidbestrijding

  Voor de bestrijding van onkruid werkt de gemeente met branders en borstelmachines.

 • Gedragscode flora en fauna

  De gemeente Dordrecht hanteert een Gedragscode Flora- en Faunawet. Hierin staan regels voor het werken in de buitenruimte.

 • Parken

  Dordrecht telt twintig parken en landgoederen, ieder met verschillende functies variërend van recreatief gebruik tot ecologisch- en cultuurhistorische functie. Lees meer informatie en bekijk per park wat er te doen is.

 • Duurzaam denken en doen

 • Sponsoren rotondes en zitbanken

  De gemeente Dordrecht zoekt bedrijven, instellingen en inwoners die graag een rotonde of een zitbank willen sponsoren.

 • Essentaksterfte

  09 april 2019

  Dordrecht is een eiland met veel natuur, bomen en groen. Daar houden we van. We zijn er trots op en we koesteren het. Een veel voorkomende boom op ons eiland is de es. We hebben er zo'n tienduizend staan. De es is een prachtige boom die het heel goed doet op ons eiland. Maar de boomsoort is ten prooi gevallen aan de 'essentaksterfte'.

 • 800 bomen voor 800 jaar Dordrecht

  24 april 2019

  In 2020 vieren we dat Dordrecht 800 jaar stadsrechten heeft. Voor die gelegenheid planten we 800 bomen in Dordrecht, verdeeld over vier projecten: we geven 80 Jubileumbomen gratis weg aan particulieren, er komt een 'Kastanjearboretum', er komen drie 'Tiny Forests' en we gaan bomen planten langs de N3.