Bilderbos

De bomen zijn in 1990 geplant en het gebied is in 1996 als groengebied ingericht. Het park ligt in de oksel van de Wantijdijk.

Bezoekadres:
Google maps Bilderbos

Er liggen kabels onder het veld waardoor er geen bomen mogen staan en niet gebouwd mag worden.

Voorzieningen

Er is en trapveld van kunstgras met twee goals, waar gevoetbald kan worden. Het water bij het Bilderbos is als goede visstek voor brasem, ruisvoorn, zeelt en karper. Op het gras grazen schapen (van een particulier). Het park heeft een beperkte recreatieve functie, het wordt wel gebruikt als hondenuitlaatplek. Het waterschap de Hollandse Delta heeft plannen om de Wantijdijk te versterken. Dit heeft ook invloed op het Bilderbos. Hierbij worden kansen benut voor ecologieversterking en landschappelijke inpassing.

Heeft u op- of aanmerkingen op het onderhoud? Dan kunt u  contact opnemen met de gemeente Dordrecht via de Wijklijn.