Kamerbrief stand van zaken GenX

Vanmiddag informeerde minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Tweede Kamer per brief over de stand van zaken rond GenX. In de brief gaat de minister met name in op het onderzoek naar andere bronnen van GenX naar aanleiding van eerdere metingen van waterschappen in de provincie Brabant.

In de brief wordt ook bericht over GenX en PFOA in de bodem, zoals dat in onze regio speelt. Daarbij wordt aangegeven dat er beperkingen zijn bij het hergebruik van met PFOA verontreinigde grond. De informatie die in de brief gegeven wordt over depots is niet volledig.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft in samenwerking met de betrokken gemeenten, de provincie Zuid-Holland en Dienst Gezondheid en Jeugd, een handreiking opgesteld voor het hergebruik van met PFOA verontreinigde grond. Hoofdlijn is dat met PFOA en GenX verontreinigde grond niet mag worden verspreid naar buiten de zone waar dit reeds voorkomt. Voor toepassing van grond binnen de zone zijn regels opgesteld.

Als er geen concrete toepassingslocatie beschikbaar is kan de grond in depots worden opgeslagen in afwachting van toekomstige toepassingsmogelijkheden. Kleine partijen grond van bijvoorbeeld hoveniers kunnen naar enkele regionale grondbanken worden gebracht. Voor burgers geldt net als voorheen dat kleine hoeveelheden grond kunnen worden afgegeven bij de gemeentewerven.

Kamerbrief (pdf, 100 kB)

Update 18 januari

Evides heeft op haar website een reactie geplaatst op de Kamerbrief.