Grondbanken accepteren licht PFOA-houdende grond

Afgraven en vervoeren van licht PFOA-houdende grond uit de Drechtsteden en omgeving is gewoon mogelijk. Er gelden wel voorlopige extra regels voor het toepassen van deze grond op een andere plek (‘hergebruik’). Zo moet licht PFOA-houdende grond worden toegepast op een plek waar grond met een vergelijkbaar gehalte naar verwachting al aanwezig is. De extra regels zijn genoemd in de Handreiking toepassing van PFOA houdende grond van de Omgevingsdienst Zuid-Holland.

Voorbeelden van gecertificeerde grondbanken (onder BRL 9335-1) in de nabije omgeving die PFOA-houdende grond kunnen innemen zijn:

Hieraan zijn wel kosten verbonden. Het is aan te raden voor het verplaatsen van de grond contact op te nemen met de ontvanger.

Voor wie geldt dit?

De extra regels zijn van toepassing in gemeenten binnen de zogeheten contour, het gebied waar wordt verondersteld dat zich verhoogde concentraties PFOA kunnen bevinden. Het gaat hierbij om Dordrecht, andere Drechtsteden, maar ook (delen van) enkele gemeenten buiten dat gebied. Een kaartje van het gebied waar het om gaat is te vinden in de Handreiking toepassing van PFOA houdende grond.

Volgende stap

Het landelijk Expertisecentrum PFAS voert op dit moment onderzoek uit naar de verontreiniging en naar het gedrag van PFOA in de bodem. Het onderzoek vindt plaats in het hoogst mogelijke tempo, maar vergt nu eenmaal tijd.  Op basis van de onderzoeksresultaten zullen definitieve regels voor hergebruik van grond worden opgesteld. De verwachting is dat er nog voor het voorjaar meer duidelijkheid is over de situatie, of nog eerder in het jaar als dat mogelijk is.

Meer weten?

In dit bericht hebben we diverse vragen en antwoorden op een rij gezet: Hoe zit het nu met PFOA en GenX in bodem?