Handreiking voor grond waarin mogelijk PFOA voorkomt

In een gebied rond Dordrecht zit mogelijk PFOA en GenX in grond en grondwater. Er is deze zomer een aantal metingen gedaan waarbij deze stoffen zijn aangetroffen. De gemeten waarden liggen ruim onder de risicogrenzen voor de functie wonen met (moes)tuin. De aangetroffen verontreiniging vormt geen risico voor de gezondheid, maar heeft wel gevolgen voor (bouw)projecten in het gebied.

Grond waarin PFOA zit mag namelijk niet zomaar elders worden gebruikt, om te voorkomen dat schone(re) grond verontreinigd wordt. De beperking voor het hergebruik van grond (‘grondverzet’) geldt vooralsnog voor (delen van) de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Molenwaard, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Binnenmaas, Krimpenerwaard, Ridderkerk, Werkendam en Drimmelen.

In overleg met betrokken gemeenten, provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD en het expertisecentrum PFAS heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een handreiking opgesteld voor het omgaan met grond waarin mogelijk Perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX zit. Deze handreiking is tijdelijk van kracht tot er definitieve regels zijn. Daarvoor wordt eerst meer onderzoek gedaan. Het definitieve beleid op basis van dit onderzoek is naar verwachting in de loop van het komende voorjaar beschikbaar. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft de handreiking verstuurd aan een groot aantal adviesbureaus, aannemers, projectontwikkelaars en grondbanken waarvan bekend is dat die in bovengenoemd gebied werken. Met de handreiking is duidelijk aan welke voorwaarden grondverzet in projecten in dit gebied moeten voldoen. Uitgangspunt is dat schone(re) grond niet (sterker) verontreinigd mag worden door er verontreinigde grond op aan te brengen.

De handreiking is van toepassing binnen de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid die zijn gelegen binnen de contouren van de kaartbijlage. Overige gemeenten kunnen gebruikmaken van deze handreiking.

Download de handreiking (pdf, 4079 kB). Op de website van de Omgevingsdienst ZHZ zijn enkele vragen en antwoorden te vinden over de handreiking. Op de website van Expertisecentrum PFAS vindt u het meest recente kennisdocument over PFAS in grond en grondwater met daarbij een lijst met vragen en antwoorden.