Februari

 • Gemeenten stellen Chemours en DuPont aansprakelijk

  27 februari 2018

  De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen de bedrijven Chemours en DuPont aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van PFOA en GenX. Daarbij gaat het onder meer om de kosten van diverse gezondheidsonderzoeken. Ook worden Chemours en DuPont aansprakelijk gesteld voor de schade die voortkomt uit de verontreiniging van bodem en oppervlaktewater in de omgeving van het bedrijfsterrein.

 • GenX op lijst potentieel zeer zorgwekkende stoffen

  09 februari 2018

  Deze week maakt het RIVM bekend dat GenX-stoffen op de nieuwe lijst van potentieel zeer zorgwekkende stoffen is geplaatst. Ook stuurde de provincie een brief met een update over de laatste stand van zaken in het dossier.

 • Stand van zaken dossier Chemours

  01 februari 2018

  Elk kwartaal informeert het college de gemeenteraad over alle actuele ontwikkelingen in het dossier Chemours en DuPont.