Stand van zaken dossier Chemours

Elk kwartaal informeert het college de gemeenteraad over alle actuele ontwikkelingen in het dossier Chemours en DuPont.

U kunt de raadsinformatiebrief van 30 januari 2018 (pdf, 5 MB) downloaden.