Partiële herziening regeling parkeren voor bestemmingsplannen in Dordrecht

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het aanpassen van de regeling voor het parkeren in bestemmingsplannen binnen Dordrecht. Dit naar aanleiding van de aanpassing van de Woningwet waardoor een einde is gekomen aan de mogelijkheid om stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening op te nemen.   

Inwerking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 9 mei 2018 en met ingang van 26 juni 2018 in werking getreden en onherroepelijk geworden. 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de Stadswinkel, tel 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

raadsvoorstel

bijlage bij raadsvoorstel

raadsbesluit