6e herziening Krispijn, locatie Huygensstraat 26

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt op het binnenterrein van de Huygensstraat, de Brederodestraat, de Tesselschadestraat en de Bosboom Toussaintstraat.

kaartje ligging

Op het binnenterrein staat een timmermansbedrijf. De eigenaar wil het bedrijf verkopen aan de stichting Time Inn, een stichting die jongeren helpt om zelfstandig te gaan wonen. De stichting wil het pand gaan renoveren en verbouwen tot een beheerderswoning en 4 wooneenheden voor jongeren van 18-25 jaar. Op het perceel ligt nu de bestemming Bedrijf. Om het plan te kunnen financieren en de bewoning mogelijk te maken heeft de stichting Time Inn de gemeente Dordrecht gevraagd om de bestemming Bedrijf te wijzigen in Wonen.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 22 juni 2021 vastgesteld en met ingang van 13 augustus 2021 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP197Herzhuygen26-2001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel via: 14078.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.