1e herziening geluidzone Groote Lindt/Dordt West

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied op de rivier de Oude Maas, oostelijk van de spoorbrug.

Het bestemmingsplan heeft tot doel de zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt West binnen de Dordtse gemeentegrenzen te laten aansluiten op diezelfde zone in Zwijndrecht. Het plan heeft geen gevolgen voor de hoeveelheid geluid vanwege genoemd industriegebied, maar is uitsluitend bedoeld om te voldoen aan de eis dat zones die een gemeentegrens overschrijden op elkaar moeten aansluiten.

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 18 december 2012 vastgesteld en met ingang van 14 februari 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit