Beleid en projecten

De gemeente Dordrecht schrijft voor verschillende thema's in de stad beleidsvisies om haar ambities voor een bepaalde periode kenbaar te maken.

Voor het thema economie hebben de Drechtsteden als regio een gezamenlijke ambitie geschreven. Deze is verwoord in de laatste Ruimtelijke Economische Visie.

Meer informatie over de Drechtsteden vindt u op de website van de Drechtsteden. Er wordt regionaal ingezet op het versterken van de huidige bedrijventerreinen. In Dordrecht wordt daarnaast ook nog gewerkt aan de uitbreiding van de Westelijke Dordtse Oever, ook wel afgekort als de WDO. De WDO is een belangrijke banenmotor van de lokale en regionale economie, waar veel bedrijvigheid geclusterd zit.

Voor informatie en cijfers over de Dordrechtse bevolking(sopbouw), wonen en ruimte, economie en arbeidsmarkt én andere onderwerpen, verwijzen we u graag door naar het Onderzoekscentrum Drechtsteden.

Beleid

Arbeidsmarkt

Bedrijventerreinen strategie

Binnenstad

Creatieve economie

Detailhandel en horeca

Kantorenstrategie

Toerisme

Wijkeconomie

Wonen

Onderzoek

Binnenstad

Detailhandel en horeca

Economie algemeen

Wijkeconomie

Projecten

Contact

Handige links