Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als je zorg of hulp zoekt of krijgt, heb je vaak veel vragen. Je hebt daarbij recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Inwoners van Dordrecht kunnen gebruik maken van Onafhankelijke Cliëntondersteuning van MEE Plus. Onafhankelijke cliëntondersteuning wil zeggen dat jouw belang voorop staat. De cliëntondersteuner heeft geen persoonlijk of organisatorisch belang bij een bepaalde oplossing.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner helpt en denkt mee over de oplossing voor je vraag. Het is belangrijk dat die oplossing past bij jouw situatie. Een cliëntondersteuner kent de (wettelijke) mogelijkheden, weet de weg en kan de toegang naar deze mogelijkheden regelen. Samen houd je het overzicht in je situatie en ben je in staat om op basis van goede informatie keuzes te maken op het gebied van jeugdhulp, zorg en ondersteuning, zelfstandig leven, onderwijs, wonen en werk & inkomen.

Hulp bij aanvraag

De cliëntondersteuner kan je eventueel ook helpen bij de voorbereiding van een (voor)onderzoek of bij een aanvraag voor een voorziening. Vaak heb je te maken met verschillende organisaties, instanties en diverse veranderende wet- en regelgeving. De cliëntondersteuner helpt met de afstemming tussen je netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de instellingen die de voorzieningen bieden. De cliëntondersteuner is flexibel in plaats en tijd, waarbij we proberen het contact overdag te hebben. Ook is er contact via e-mail, WhatsApp of telefoon mogelijk. Cliëntondersteuning is gratis voor inwoners van Dordrecht.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact op met de Onafhankelijke Cliëntondersteuning van MEEPlus.
•    Telefoon: 078 750 89 00 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
•    E-mail: oco.jeugddordrecht@meeplus.nl
•    Website: Onafhankelijke Cliëntondersteuning