Meer bomen en groen: de voorbereidingen

Zoals op de sfeerbeelden te zien is, komt er veel groen bij. Het gaat om in totaal zo'n 100 extra bomen en diverse planten. Dit is goed voor het voorkomen van hittestress, het opvangen en vasthouden van regenwater en voor de biodiversiteit.

Schets van de Spuiboulevard nieuwe stijl met meer groenWe richten de straat anders in. De lindes die er nu staan moeten we daarvoor tijdelijk verplaatsen. Ze zijn prima verplantbaar en komen na de herinrichting weer terug op de nieuwe Spuiboulevard.
We bereiden ze goed voor op hun tijdelijke verplaatsing. Voor de lindes aan de oostkant beginnen we daarmee in het voorjaar van 2024. De tweede voorbereiding volgt in het voorjaar van 2025. Het is de bedoeling om de bomen eind 2025 te verplaatsen. De lindes aan de westkant bereiden we op termijn ook voor op verplanting.

 

Wat gebeurt er bij de voorbereiding?

We bepalen de grootte van de wortelkluit, maken een sleuf en snijden wortels af. De sleuf vullen we zodanig dat de wortels in de gemaakte kluit blijven.

De bedoeling is dat de lindes in 2024 voor een paar jaar naar een andere plek gaan. Waar dat is, is nog niet bekend. In ieder geval keren ze terug op de nieuwe Spuiboulevard, samen met 100 extra andere bomen en diverse planten.

Worden alle bomen verplaatst?

De verplantbaarheid en gezondheid van alle bomen aan de Spuiboulevard is in 2021 onderzocht. Dit is het resultaat:

  • De 6 iepen langs de Achterhakkers zijn in goede conditie. Ze hebben een goede toekomstverwachting en zijn goed verplantbaar. Deze bomen krijgen elders in de stad een nieuwe plek.
  • Van de 48 lindes zijn er 44 verplantbaar en 4 zijn niet te verplaatsen. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze op hun huidige plek te weinig kluitruimte hebben. Ze staan dan vaak op een ongunstige plek. De verplantbare lindes zullen tijdelijk elders een plek krijgen, waarna zij bij de nieuwe inrichting terugkomen op de Spuiboulevard.
  • De 20 wilgen langs de Spuihaven komen niet terug in de nieuwe inrichting. Ze staan op een talud waardoor ze een schuine wortelkluit hebben gevormd met een fors hoogteverschil. Hierdoor zijn ze niet verplantbaar. Daarnaast zijn 12 van de 20 bomen ziek. Die hebben een korte levensverwachting. .
Wat komt er voor terug?

Aan het water komt ruimte voor een groot groen talud met een wandelroute. We maken openingen in de rietoever. Het wandelpad plaatsen we dichter bij de waterkant. Hierdoor komt er meer zicht op het water. Fijn om een wandeling te maken tussen de bomen en langs het water. Er komen ca. 100 extra bomen en diverse planten in het gebied.