In ontwikkeling

  • De Dordtse Spoorzone

    De ontwikkeling van de Dordtse Spoorzone is het startpunt van Dordrecht voor de toekomst. In Dordrecht komen 10.000 nieuwe woningen. Het gebied rondom het spoor, tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid, lijkt niet de meest voor de hand liggende plek om een groot deel van die woningen te ontwikkelen. Maar het tegendeel is waar. Het is goed bereikbaar, dichtbij voorzieningen, de oude binnenstad, het water en het buitengebied.

  • Spuiboulevard en omgeving

    Het gebied rond de Spuiboulevard moet een levendige en groene wijk worden. Woningen op de plaats van kantoren, minder ruimte voor auto's, meer groen. Een uitbreiding van de parkeergarage Spuihaven en een nieuw Huis van Stad en Regio op de plaats van het oude belastingkantoor.

  • Merwedehuusjes zijn een feit

    De Merwedehuusjes zijn klaar. Begin december 2018 zijn de Merwedehuusjes (Skaeve Huse) officieel geopend. Dankzij een geweldige samenwerking tussen veel partijen konden vijf langdurig dakloze personen nog voor de winter hun intrek kunnen nemen in hun eigen unit aan de Veerplaat in Dordrecht.