Ontwikkeling Maasterras

We gaan aan de slag met het Maasterras. De komende 10 jaar bouwen we tussen het spoor, de A16 en de Oude Maas een compleet nieuwe groene en duurzame woonwijk. Een prettige groene plek om te wonen, te werken en te verblijven. En dichtbij het station en de binnenstad.

Het Maasterras is onderdeel van de Dordtse Spoorzone. In het gebied rondom het spoor, tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid bouwen we de komende jaren veel nieuwe huizen. Architectenbureau Mecanoo bedacht hoe het gebied er in 2040 uit kan zien en maakte een ontwikkelvisie. De gemeenteraad stelde deze visie in 2021 vast.

Aantrekkelijk, bereikbaar en gezond

Het Maasterras is een prachtplek voor woningbouw, bedrijvigheid en levendigheid. Een plek waar gezinnen, starters, jongeren en ouderen een huis vinden. Vlakbij werk, winkels, het water, cultuur en het nieuwe groene Maaspark. We maken het Maasterras autoluw, zodat fietsers en voetgangers alle ruimte krijgen.

Nieuw stadspark

Het Maaspark wordt één van de meest groene en levendige delen van het Maasterras. Het is het gebied langs het spoor op de plek van het huidige parkeerterrein Weeskinderendijk. In de ontwikkelvisie staat direct langs het spoor een park dat omhoog loopt. Zo ontstaat een geluidswal. Onder het park komt een parkeergarage. Deze Maasparkgarage richten we in als een 'mobiliteitshub'. Een plek waar je vanuit je auto zo overstapt op een deelfiets, deelscooter of het openbaar vervoer. Het Maaspark biedt ook ruimte voor evenementen.

De spoorlijn naar de zeehavens blijft. Daarnaast is het idee om een extra fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor door van en naar de binnenstad te maken. Dat en de snelfietsroute (F16) vanuit Rotterdam zorgt voor een goede en snelle fietsverbinding naar het station en de binnenstad.

Hoe het Maasterras er uit kan komen te zien volgens de ontwikkelvisie is te bekijken in 3D.

Uitwerken plannen

In het Maasterras willen we ruimte maken voor het bouwen van zoveel mogelijk (2.000 tot 4.000) nieuwe huizen, en de voorzieningen die daarbij horen. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we het Maasterras volgens de ideeën uit de ontwikkelvisie kunnen ontwikkelen. Daarvoor volgen we een aantal (wettelijke) stappen. 

Startdocument OER Maasterras

Wat we precies gaan onderzoeken, en op welke manier, hebben we beschreven in het startdocument OER Maasterras. OER staat voor OmgevingseffectRapportage. Hierin staat welke invloed het bouwen van een woonwijk heeft op de omgeving. Bijvoorbeeld op de economie, de natuur en de bereikbaarheid. Ook staat hierin of andere keuzes in het plan betere gevolgen kunnen hebben. De OER is noodzakelijk voor de besluitvorming over het bestemmingsplan Maasterras.
We verzamelen dus heel veel informatie. In het startdocument staat waar we straks vooral op letten bij het vaststellen van de plannen. Het startdocument ligt ter inzage. Iedereen die dat wil kan hierop reageren.  

Stedenbouwkundig masterplan

Samen met Architectenbureau Mecanoo maken we een stedenbouwkundig masterplan. Hierin werken we de ontwikkelvisie verder uit. In het plan is te zien waar woningen, voorzieningen, maar ook wegen komen. Ook laat het masterplan zien hoe we de openbare ruimte inrichten. Met het masterplan maken we de plannen concreter. Ideeën en wensen vanuit de stad zijn hierbij heel waardevol. Daarom betrekken we huidige en toekomstige inwoners en ondernemers hierbij. Dit start  wanneer de eerste uitwerkingen door Mecanoo klaar zijn.

Wijziging bestemmingsplan

Tegelijk met het opstellen van het masterplan starten we met het maken van wijziging van het bestemmingsplan. Het gebied heeft nu nog voornamelijk een bestemming voor bedrijven en verschillende andere functies. De wijziging moet het mogelijk maken om overal woningen te bouwen.

Andere ontwikkelingen