Stationsgebied

In de ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone dromen we over de toekomst van het stationsgebied. Een station tussen park en binnenstad. Waar verder in Nederland vind je dat? Als er één plek is om een mooie verbinding te maken over het spoor heen, dan is het wel hier.

Want zou het niet mooi zijn om vanuit het Weizigtpark in één keer door het groen naar de binnenstad te wandelen? De eerste stappen naar een toekomstbestendige omgeving worden nu gezet.

Toekomstbestendig

Er wonen inmiddels ongeveer 80.000 mensen aan de zuidkant van het station en ongeveer 40.000 aan de noordkant. Een groot deel van de treinreizigers die op de fiets naar het station komen, komt via de parkzijde aan.

Maar de stad groeit verder door. De ontwikkeling van de Dordtse Spoorzone is het startpunt van Dordrecht voor de toekomst. In Dordrecht komen ongeveer 11.000 extra woningen bij tot en met 2030. In de directe omgeving van het station voegen we een deel van deze nieuwe woningen toe. Op de plek van het oude verzorgingshuis Thureborgh komen bijvoorbeeld nieuwe appartementen voor studenten en jongeren.

Om de huidige en nieuwe inwoners beter en efficiënter gebruik te laten maken van het stationsgebied zijn aanpassingen nodig. De bouw van een nieuwe fietsenstalling en de herinrichting van het Weizigtpark zijn de eerste stappen in de voorbereiding op de groei van de stad. Hiermee maken we van de stationsingang aan het Weizigtpark een fijne en  aantrekkelijke en mooie entree. Een entree passend bij het aantal passagiers dat van deze ingang gebruik maakt.

Weizigtpark

Fietsenstalling

Weizigtpark vanuit de lucht 300x200px Afbeelding van de nieuwe fietsenstalling
Lees meer over het Weizigtpark. Lees meer over de nieuwe fietsenstalling.

Thureborgh

 
Afbeelding van woningbouw Thureborgh.  
Lees meer over Thureborgh.  

Geldzaken

De gemeenteraad heeft in mei 2019 budget beschikbaar gesteld voor de eerste voorbereidingen in het stationsgebied. Hiermee zijn het vastgestelde schetsontwerp voor het Weizigtpark en de fietsenstalling uitgewerkt. Voor de aanleg van het Weizigtpark en de bouw van de fietsenstalling heeft de gemeenteraad in september 2021 unaniem een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.

Gelukkig staan wij er niet alleen voor qua financiën. We willen dat meer mensen van het openbaar vervoer gebruik maken en op de fiets komen. Om deze ambities waar te maken ontvangen wij verschillende subsidies. De provincie Zuid-Holland en de stadsregio betalen mee aan de aanpassingen van het Weizigtpark. ProRail, NS, de provincie Zuid-Holland en de gemeente betalen de fietsenstalling.

Planning

De eerste projecten in het stationsgebied hangen nauw met elkaar samen. We starten in september 2022 met de werkzaamheden in het park. Na het kappen van de bomen passen we de padenstructuur aan in het park. Als de paden gereed zijn start de bouw van de fietsenstalling. We gaan dan ook aan de slag met de herinrichting van het Weizigtpark. We verwachten in mei 2024 klaar te zijn.