Stadspark Dordrecht

Hoe kan Dordrecht plek bieden aan tienduizend extra inwoners en tegelijk een groene en gezonde stad zijn voor haar bewoners? Dat kan door het gebied rondom Dordwijk om te vormen tot één groot stadspark.

Een groot groen Stadspark XXL voor alle Dordtenaren én voor de natuur. Om te recreëren en te ontmoeten. Met ruimte voor cultuur en sport. Met kansen voor ondernemers. En met grote voordelen voor de biodiversiteit en het klimaat.

 

Stadspark voor alle Dordtenaren

Dordrecht wil groeien. Meer inwoners en dus meer woningen. Daarbij wil Dordrecht een groene en gezonde stad zijn voor haar inwoners. En een stad die bestand is tegen weersextremen, zoals hevige regen, hitte en droogte. De Dordwijkzone ligt midden in Dordrecht. Elke Dordtenaar kan er binnen 10 minuten zijn. Het stadspark wordt een plek waar je graag en vaak komt. Hier combineren we natuur, biodiversiteit, recreatie, sport en wateropvang. Je kunt er veilig spelen, wandelen, sporten, fietsen en elkaar ontmoeten. Vanuit alle aangrenzende wijken kun je het park gemakkelijk in. Dus er komt geen hek omheen. Het stadspark moet voor Dordtenaren voelen als een enorme tuin.

 

Meer ruimte voor natuur en klimaat

Het nieuwe stadspark strekt zich uit van noord naar zuid midden door de stad. Van het Wantij tot aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het park wordt de belangrijkste aaneengeschakelde groene zone en waterverbinding dwars door de stad. Bij hitte biedt het park verkoeling. Het zorgt bovendien voor gezonde lucht. Extreme regenval vindt gemakkelijk zijn weg in de grond. Het park vormt de zogenaamde ecologisch hoofdstructuur van het Eiland van Dordrecht. Dat wil zeggen dat het de natuurlijke landschappen van watergangen, bossen en graslanden verbindt. Planten en dieren hebben er leefruimte. En zij kunnen zich, ook binnen de stad, onbelemmerd verplaatsen en voortplanten. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit.

 

Vier vierkante kilometer aan kansen

Met meer ruimte en groen hebben bewoners meer mogelijkheden om te bewegen, te recreëren en elkaar buiten te ontmoeten. Meer bewegen is goed voor minder stress en een betere gezondheid. Sporten, zoals hardlopen, bootcampen, yoga en skeeleren. Maar ook gewoon een rondje wandelen en lekker spelen. Natuurlijk in een veilige omgeving, met goede voorzieningen. Daar horen ook horeca en openbare voorzieningen bij, zoals aantrekkelijke fietspaden en speeltoestellen. Verder wordt het park een plek voor evenementen, buurtinitiatieven en andere georganiseerde activiteiten.

 

Voor en door Dordtenaren

De eerste stappen zijn gezet. Vorig jaar vroegen we al aan Dordtenaren om mee te denken over de inrichting van het nieuwe stadspark. De komende tijd gaan we verder in gesprek met de stad. Dat gaan doen we op verschillende manieren. We beginnen met het ophalen van zoveel mogelijk ideeën en wensen van Dordtenaren. Wat willen zij in het stadspark? Om het stadspark te kunnen ontwerpen vragen wij aan bewoners, ondernemers, verenigingen en belangengroepen wat hun wensen zijn. Welke kansen zien zij? Welke voorzieningen vinden zij belangrijk? 

 

Samen ontwerpen

Met alle verzamelde ideeën en wensen uit de stad wordt een eerste ontwerp gemaakt. Hierin houden we zo goed mogelijk rekening met ieders wensen. Misschien kunnen niet alle ideeën worden uitgewerkt. We moeten ook rekening houden met de natuur en met de beschikbare ruimte. Maar het doel is een stadspark voor alle Dordtenaren door Dordtenaren. 

 

Stadspark XXL

Het toekomstige stadspark rondom het oude landgoed Dordwijk heeft niet zomaar de werktitel Stadspark XXL gekregen. De omvang van het park is namelijk niet gewoon 'extra groot'; het nieuwe stadspark van Dordrecht wordt zelfs groter dan Central Park in New York! Dat maakt dat Dordrecht niet bescheiden hoeft te zijn. Met trots kijken we uit naar dit nieuwe icoon midden in onze mooie stad: een stadspark XXL. 

 

Ontwikkelvisie Stadspark Dordrecht

Hoe kunnen we de Dordwijkzone transformeren naar een centraal stadspark dat voor elke Dordtenaar bereikbaar en toegankelijk is? Dordrecht vroeg architectenbureau Mecanoo een hiervoor ontwikkelvisie op te stellen. In 2021 heeft het college van B&W met instemming van de gemeenteraad  een investeringsbudget van 55 miljoen euro van de Investeringsagenda Dordrecht 2030 gereserveerd voor de ontwikkeling van het stadspark.