Herontwikkeling Wantij-West

Wantij-West is het gebied tussen de Prins Hendrikbrug en de Prins Clausbrug. Het gebied is volop in ontwikkeling.

Hier bouwen we de nieuwe wijk Stadswerven. De Energiekade is in ontwikkeling als evenementenlocatie. Maar Wantij-West heeft nog zoveel meer in zich. Het water van het Wantij zelf. De natuur. De levendigheid van horeca, evenementen, voorstellingen rondom het Energieplein. Het is de verbinding tussen binnenstad en de Biesbosch, tussen de stad en het water. Deze schakelfunctie komt met de huidige inrichting niet goed tot zijn recht. Wat ontbreekt is een duidelijke samenhang.

Wantij in de rondte!

Afbeelding ontwikkeplan Wantij in de rondteDaarom heeft de gemeente samen met inwoners en ondernemers gewerkt aan het ontwikkelplan Wantij in de rondte!. Een plan voor een groen, aantrekkelijk en levendig Wantij-West: ontwikkelplan Wantij in de rondte! Dit plan biedt het kader om samen te werken aan een aantrekkelijk en levendig Wantij-West.
Het ontwikkelplan legt een koers vast voor het gebied. Het verbindt de opgaven op het vlak van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en levendigheid met initiatieven uit de stad. Deze puzzel legden we samen met inwoners en ondernemers. Samen hebben we gezocht naar slim omgaan met de schaarse ruimte. Naar een inrichting waarbij de verschillende onderdelen niet los staan, maar elkaar versterken en aanvullen.

Met de aanpak die we in dit plan voorstellen geven we Wantij-West een duidelijke identiteit. Hier ben je niet alleen dicht bij het water. Hier belééf je het water, en geniet je van alles wat het water te bieden heeft. Maritieme historie, sport en ontspanning, natuur. Met en voor de stad maken we Wantij-West tot het meest groene en aantrekkelijke waterplein en binnenhaven van Dordt!

Hoe gaan we dit doen?

In april 2023 presenteren we het ontwikkelplan aan de raad. Als de raad akkoord is, kunnen we het plan verder gaan uitwerken. Dat kan niet in éé keer. Sommige onderdelen kunnen we vrij makkelijk uitvoeren. Voor andere onderdelen moeten we de komende jaren nog onderzoek doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten en technische eisen.