Groene en autoluwe Spuiboulevard

Op de nieuwe Spuiboulevard kun je straks heerlijk wandelen langs de waterkant. Lopen, fietsen en flaneren tussen bomen en planten. Fietsers, wandelaars en de bus krijgen de ruimte. Voor auto's is er minder plaats. We maken een groene poort naar de binnenstad. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren.

Welke stappen zetten we?

Er ligt een schetsontwerp voor de nieuwe, groene Spuiboulevard. Dat geeft een beeld van hoe de groene boulevard er in de toekomst uit kan zien. Dit ontwerp werken we in 2023 tot een voorlopig ontwerp uit. Voor de uitwerking van dit voorlopig ontwerp stemmen wij af met bewoners en stakeholders in de stad.

  • Er is een klankbordgroep opgericht waarvoor u zich kunt aanmelden. 
  • In 2023 pakken we eerst de openbare ruimte rondom het nieuwe Dordthuis aan. We stellen het voorlopig en definitief ontwerp op. Dit gebied maakt deel uit van het Spuiboulevard-gebied. Het totale ontwerp voor dit gebied werken we in 2024 verder uit. 
  • Voor het uitvoeren van de herinrichting beginnen we 2024 met voorbereidende werkzaamheden. Zo bereiden we de lindes in de middenberm van de Spuiboulevard dit najaar voor op een tijdelijke verplaatsing (in 2024/2025). Dat doen we om ze later terug te kunnen plaatsen in het gebied. Op de pagina Meer bomen en groen, voorbereiding 2023 leest u er meer over. 
  • De gemeenteraad is akkoord met de financiering van de herinrichting van de Spuiboulevard (en omliggende straten binnen de Schil West). Dat gebeurt bij de bespreking van de kadernota. De kadernota geeft een antwoord op de vraag wat we in 2024 doen met het gemeentegeld. Het geeft de kaders aan voor de begroting.

In de Gebiedsvisie Spuiboulevard en omgeving uit 2018 en het Verkeersstructuurplan Spuiboulevard en omgeving uit 2020 staan de ambities en uitgangspunten voor de herinrichting van het gebied beschreven. De herinrichting zal in fasen uitgevoerd worden.

Een mooie, frisse en groene Spuiboulevard

Voor deelgebied Spuiboulevard hebben we samen met Landschapsarchitectenbureau Okra een schetsontwerp gemaakt. Dit geeft een beeld van hoe de nieuwe groene boulevard er in de toekomst uit kan zien. Het deelgebied loopt vanaf kruispunt Dokweg/Burgemeester de Raadtsingel/Wilgenbos tot aan de rotonde Spuiboulevard/Johan de Wittstraat. Ook de ruimte rond het Huis van Stad en Regio hoort hierbij..

Sfeerbeeld van de nieuwe Spuiboulevard Sfeerimpressie van de nieuwe Spuiboulevard

We maken een 'knip' in de Spuiboulevard voor autoverkeer. Hieronder leest u er meer over. Ook delen we de rijbanen anders in. Zodoende kunnen we de weg vriendelijker inrichten voor fietsers en voetgangers. Er komt meer groen plus een brede stoep met pleinen die toegang geven tot de nieuwe gebouwen. En je kunt er wandelen langs de waterkant. Door het weghalen van de middenberm en herverdelen van de rijbanen komt er tussen het fietspad en de busbaan meer ruimte voor een brede groenstrook met bomen.

Autoluwe boulevard

De Spuiboulevard wordt autoluw. Daarvoor komt op de Spuiboulevard straks een afsluiting, waar alleen openbaar vervoer en fietsers doorheen kunnen. Dat noemen we de 'knip'. Dit betekent dat het middelste deel van de Spuiboulevard enkel voor voetgangers, fietsers en de bus bereikbaar is. Tussen Crownpoint en het nieuwe Huis van Stad en Regio is dan geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk. Er komt een groene setting, met het gevoel van een park. Er komen verschillende pleinen. Zo verbinden we het nieuwe woongebied, het Huis van Stad en Regio, de binnenstad en het water met elkaar.

De Spuiboulevard is alleen nog bedoeld voor autoverkeer dat in de wijken rond de boulevard of in de parkeergarages moet zijn. Auto's rijden naar het centrum via de Burgemeester de Raadtsingel. Wilt u weten welke verkeersmaatregelen er genomen worden voor een autoluwe Spuiboulevard? Het staat in het verkeersplan Spuiboulevard en omgeving.

Parkeren

De Spuiboulevard is straks alleen bedoeld voor verkeer dat er echt moet zijn. Maar auto´s kunnen de parkeergarages nog goed bereiken. Er blijft voldoende parkeergelegenheid, maar die wordt anders verdeeld. Bezoekers parkeren zoveel mogelijk aan de rand van het centrum. Vanaf Weeskinderendijk (gratis) of Energiehuis bent u al wandelend of met de bus in 10 minuten in het centrum. Of huur een deelfiets of de deelscooter, hoe dat werkt staat op onze webpagina deelvervoer gebruiken.

Parkeren in het centrum blijft mogelijk voor wie dat wil of niet anders kan. Er is plek in parkeergarages Achterom, Visstraat, Drievriendenhof en Spuihaven.

Parkeergarage Spuihaven

We onderzoeken de mogelijkheden voor het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage Spuihaven. We kijken daarbij hoe de garage straks past in het nieuwe gebied. Zo willen we bijvoorbeeld een gevel met een mooie groene uitstraling.

Water en klimaat

Logo subsidie klimaatadaptief bouwenHet ontwerp van de Spuiboulevard en omgeving speelt in op het veranderende klimaat. We brengen minder verharde plekken aan, koppelen het regenwater af van het riool en planten meer bomen. Door dit laatste verkleinen we de hittestress en is er meer ruimte voor biodiversiteit. Deze inrichting van de boulevard is een voorbeeldproject voor klimaat adaptief bouwen. Wij hebben daarover afspraken gemaakt voor het verminderen van wateroverlast, hittestress en het vergroten van de biodiversiteit en ontvangen hiervoor een Europese subsidie. Dit staat in een convenant Klimaatadaptief Bouwen.