Ring Admiraalsplein

We hebben het riool vervangen en de zettingsperiode is voorbij. Nu gaan we de ring rondom het Admiraalsplein opnieuw inrichten.

Planning en fases

Vanaf dinsdag 21 mei tot en met half december 2024 werkt aannemersbedrijf Mouwrik aan het opnieuw inrichten van de Ring Admiraalsplein. Het werk heeft drie hoofdfases.

Fase 1 begint na de kruising Karel Doormanweg - Van Heemskerckstraat en loopt door tot de kruising M.H. Trompweg – Van Spilbergstraat.

De werkzaamheden van fase 1 duren naar verwachting tot en met half juli 2024. Bekijk onderstaande afbeelding 1 voor de fases. De aannemer breekt de hoofdfases op in werkvakken van 80 meter.

Hoofdfases Ring Admiraalsplein

Afbeelding 1: Hoofdfases werkzaamheden Ring Admiraalsplein

Wat houden de herinrichtingswerkzaamheden in?

Mouwrik vervangt de bestrating vanaf de gevel van de woningen tot de gevel aan de overzijde van de straat. Dit betekent dat zij de stoepen, parkeervakken en de rijbaan vervangen.

Mouwrik start met het vervangen van de bestrating van de stoepen en parkeervakken aan de binnenring . Daarna gaan zij aan de slag met de bestrating van de buitenring. Als laatst vervangen ze binnen een week het asfalt van de rijbaan.  Direct omwonenden ontvangen hierover een brief.

Bereikbaarheid

De aannemer sluit tijdens het werk steeds één fase van de ring af voor gemotoriseerd verkeer. Er geldt voor dat verkeer een omleidingsroute, de route staat buiten aangegeven met gele borden.

Fietsers en voetgangers kunnen lopend met de fiets aan de hand langs het werkvak.

De kruisingen binnen het projectgebied richt Mouwrik ook opnieuw in. Zij voeren het werk aan de Van Spilbergstraat – MH Trompweg en Karel Doormanweg -  Van Heemskerckstraat 's nachts uit.  Het verkeer heeft dan zo min mogelijk last hiervan. U ontvangt hier op een later moment een aparte informatiebrief over.

Meer informatie?

Blijf op de hoogte via deze pagina of de Wielwijk app.

Vragen?

Stel uw vraag door een email te sturen naar wielwijk@dordrecht.nl of door te bellen naar 0682115643.