Admiraalsplein

Aan de zuidkant van het Admiraalsplein zijn er twee nieuwe plannen. Beide plannen passen (bijna) binnen het bestemmingsplan. Hierdoor is er - zoals het er nu uitziet - geen bestemmingsplanprocedures nodig.

Twee plannen 

Woonzorg wil 55 zorgappartementen in 5 bouwlagen bouwen. Dit gebeurt naast de appartementen in de Cornelis Trompweg (huisnummers 460 tot en met 560). Dit is aan de kant van de Van Kinsbergenstraat. Woonzorg informeert de huurders aan de Cornelis Trompweg als het plan duidelijker is. Voor de lege plek ten zuiden van het Admiraalsplein willen we een nieuw plan ontwikkelen.

situatie bebouwing Dit plan bestaat uit een combinatie van één of twee winkels op de begane grond met daarboven appartementen. Dit is aan de kant van het Admiraalsplein. Daarachter is ruimte voor appartementen of grondgebonden woningen in maximaal 5 bouwlagen.

Karel Doornmanweg

Op de plek van de oude school Kompas bekijken we of het mogelijk is om een combinatie te bouwen van woningen met een nieuwe school voor bijzonder voortgezet onderwijs. Voor deze combinatie onderzoeken we ook andere mogelijkheden.

luchtfoto Admiraalsplein Voor de woningen denken we aan een toren met een hoogte van 50 meter. Maar we onderzoeken ook andere mogelijkheden. Het doel is om het blok beperkt te houden. Zo blijft er ruimte voor openbaar groen. Voor het uiteindelijke plan is een bestemmingsplanprocedure nodig.

Wielwijk in het nieuws

In AD de Dordtenaar stond een artikel over Wielwijk. In dit artikel komen wethouder Marco Stam, gebiedsmanager Saskia Hooijmaaijers en projectmanager Mirjam Kiewiet aan het woord. Zij vertellen over de ontwikkeling van Wielwijk. Samen kijken zij terug naar wat er in Wielwijk is veranderd. Ook vertellen ze over de positieve ontwikkelingen die de wijk de komende jaren zal doormaken.