Admiraalsplein

In opdracht van de gemeente Dordrecht vervangt aannemer M.J. Oomen de riolering rondom het Admiraalsplein. Op 3 april is gestart met de werkzaamheden. In het najaar 2018 verwacht M.J. Oomen de klus geklaard te hebben.

Toelichting van de werkzaamheden

In de Jacob van Heemskerckstraat, Maarten Harpertsz Trompweg, Van Kinsbergenstraat en de Cornelis Trompweg wordt in het hart van de rijbaan een nieuw riool aangebracht. Het huidige riool dat zich onder de trottoirs bevindt, wordt grotendeels verwijderd. Na afloop van de rioleringswerkzaamheden brengt de aannemer klinkerbestrating aan.

Fasering

De aannemer voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Een nieuwe hoofdfase start wanneer de voorafgaande fase volledig afgerond is. Het werk bestaat uit 3 hoofdfasen en 15 subfasen. Een hoofdfase duurt ongeveer 10 weken en een subfase 2 á 3 weken.

Planning

In de afbeelding staat de globale planning van het gehele werk weergegeven. De data zijn indicatief.

Download de afdeling

Afbeelding planning Wielwijk weergegeven in afbeelding

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden rondom het Admiraalsplein? Neem dan contact op met oomgevingsmanager Peter de Waal Malefijt, via telefoonnummer 06 1497 8339 of via pmalefijt@mjosprundel.nl.

Wielwijk in het nieuws!

Onlangs stond een groot artikel over Wielwijk in AD De Dordtenaar. In dit artikel komen wethouder Marco Stam, gebiedsmanager Saskia Hooijmaaijers en projectmanager Mirjam Kiewiet aan het woord over de ontwikkeling van Wielwijk. Samen kijken zij terug naar wat er de afgelopen jaren al in Wielwijk is veranderd en vertellen ze vooral over de positieve ontwikkelingen die de wijk de komende jaren nog zal doormaken .