Admiraalsplein

Voor het zuiden van het Admiraalsplein zijn er twee plannen. Het bouwen van zorgappartementen door Woonzorg en het bouwen van appartementen met een commerciële plint en grondgebonden woningen door Heijmans.

Beide plannen passen voor een groot deel binnen het bestemmingsplan. Zoals het er naar uitziet zijn bestemmingsplanprocedures niet nodig.

Ook maken we een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Woonzorg

Bij de appartementen aan de Cornelis Trompweg en de huisnummers 460 tot en met 560 is Woonzorg nog meer van pan. Woonzorg heeft het voornemen daar 55 zorgappartementen in 5 bouwlagen te bouwen. De appartementen komen aan de kant van de Van Kinsbergenstraat. Zodra deze plannen af zijn, zal Woonzorg de huurders aan de Cornelis Trompweg benaderen.

Heijmans

Voor de onbebouwde locatie aan de zuidzijde van het Admiraalsplein wordt ook een bouwplan voorbereid. Dit plan bestaat uit een combinatie van één of twee winkels op de begane grond met daarboven appartementen. De winkels komen aan de kant van het Admiraalsplein. Achter deze locatie is ruimte voor grondgebonden woningen in maximaal 5 bouwlagen.