Bouwplannen Admiraalsplein

Er zijn twee plannen voor het zuiden van het Admiraalsplein. Woonzorg bouwt zorgappartementen. Ook bouwt Heijmans appartementen en grondgebonden woningen.

Beide plannen passen voor een groot deel binnen het bestemmingsplan. Zoals het er naar uitziet zijn bestemmingsplanprocedures niet nodig.

Woonzorg

Woonzorg heeft plannen met de appartementen aan de Cornelis Trompweg met huisnummers 460 tot en met 560. Woonzorg wil daar 55 zorgappartementen in 5 bouwlagen bouwen. De appartementen komen aan de kant van de Van Kinsbergenstraat. Als deze plannen af zijn,  zoekt Woonzorg contact met de huurders aan de Cornelis Trompweg.

Heijmans

Heijmans komt met een bouwplan voor het lege stuk grond ten zuiden van het Admiraalsplein. Dit plan bestaat uit een combinatie van één of twee winkels op de begane grond met daarboven appartementen. De winkels komen aan de kant van het Admiraalsplein. Hierachter is ruimte voor grondgebonden woningen in maximaal 5 bouwlagen.

We richten ook de openbare ruimte opnieuw in.