Vragen en antwoorden over Tesselschadestraat en omgeving

We hebben veel vragen gehad over het groot onderhoud aan de Tesselschadestraat en omgeving. Blijft de Speelstraat bestaan? Hoe zit het met de parkeerdruk tijdens de werkzaamheden? Deze en andere vragen beantwoorden we op de onderstaande pagina.

 • Parkeerdruk is hoog, maar de gemeente wil ook meer vergroenen in de straat. Hoe gaan deze twee punten wel samen?

  Het mag duidelijk zijn dat dit een moeilijke opdracht is voor de gemeente. Daarom zijn wij met een projectgroep begonnen met bewoners uit de wijk die zich aangemeld hebben. 

 • Blijft de Speelstraat bestaan? Zo ja, gaan jullie dit vernieuwen/verbeteren?

  De speelstraat blijft en zal opnieuw ingericht worden. Daarnaast zullen we het gebied rondom de speelstraat ook vergroenen.

 • Hittestress voorkomen door vergroenen van platte daken. Kan de gemeente dit gelijk meenemen in de plannen?

  Het vergroenen van platte daken van een schuur of een uitbouw vallen niet onder de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren. U kunt wel informatie opvragen bij de gemeente als u dit wilt ondernemen.

 • Straten worden smaller, gaat dit goed komen met de vele werkbussen en vuilnis ophaaldienst?

  De versmalling gaat samen met het invoeren van éénrichtingsverkeer in uw straat. Hiermee blijft er voldoende ruimte over aan beide kanten van de vuilniswagen.

 • Is éénrichtingsverkeer wel handig met de snelheid die er nu gereden wordt?

  In het nieuwe ontwerp zullen wij snelheidsremmende maatregelen aanbrengen in de rijbaan. Denk hierbij aan een snelheidsdrempel.

 • Als de gemeente betaald parkeren gaat invoeren in onze wijk, hoe zit het dan met de vergunningen en het aantal auto's per adres?

  Mocht de gemeente besluiten om betaald parkeren in te voeren in de wijk, gelden er binnen Dordrecht algemene regels voor parkeervergunningen.

  Bewoners mogen maximaal 2 kentekens opgeven per huishouden. Zakelijke klanten mogen maximaal 4 kentekens opgeven.

 • Hoe zit het met de parkeerdruk tijdens de werkzaamheden?

  Tijdens de uitvoering zal er altijd overlast zijn van opgebroken straten of parkeervakken. Wij proberen dat tijdelijk te compenseren met de aanleg van schuin parkeren in de Van Baerlestraat.

 • Kan de gemeente voor de hele wijk een éénrichtingsverkeerplan maken? Auto's kunnen elkaar nu niet passeren op de Huygensstraat, Jacob Catsstraat en Hooftstraat i.v.m. parkeren op rijbaan.

  Het voorstel wat door de bewoners is ingediend, tijdens de bewonersavond, is neergelegd bij onze verkeerskundige. Hij zal hier een besluit over nemen.

 • Kunt u de trottoirband aan speelplaatszijde Huygensstraat doortrekken? Dus geen inritconstructie meer.

  De vraag wordt door ons meegenomen met het nieuwe ontwerp van de (speel)straat.

 • Waarom wordt het riool niet door jullie vervangen in de Van Baerlestraat?

  De rioolbeheerder van de gemeente maakt video-inspecties om te beoordelen of een riool in aanmerking komt voor vervanging. Voor de Van Baerlestraat was er geen vervangingsbehoefte.

 • Kunnen er meer parkeerplaatsen door jullie gerealiseerd worden in het nieuwe ontwerp?

  Extra parkeerplaatsen is helaas niet meer van deze tijd. We kijken nu meer naar wateroverlast en hittestress. Deze onderwerpen zijn alleen op te lossen door het aanbrengen van meer groen.

 • Gaan jullie meer groen terugplaatsen?

  De bedoeling van de gemeente is om meer groen aan te brengen. Dit heeft te maken met onderwerpen als hittestress en wateroverlast die vanuit de overheid gesubsidieerd worden.

 • Gaan jullie direct een warmtenet aanleggen voor de toekomst?

  Het warmtenet zal niet direct aangelegd worden. We hebben wel ruimte gereserveerd in de ondergrond als er in de toekomst wordt besloten tot aanleg.

 • Moeten er bomen gekapt worden voor de aanleg van het riool?

  Ja, er zullen een aantal bomen gekapt worden. Veel daarvan waren al in slechte staat en stonden daarom al op de lijst om gekapt te worden.

 • Worden de huisaansluitingen van het gas/water/elektra op hetzelfde moment gecontroleerd?

  Bedrijven als Stedin en Evides hebben geen vervangingsbehoefte in de wijk.

 • Hoe gaan jullie de bedrijfsbusjes uit de wijk tegengehouden? Maximaal aantal auto's per woning?

  Mocht de gemeente besluiten om betaald parkeren in te voeren in de wijk, gelden er binnen Dordrecht algemene regels voor parkeervergunningen.

  Bewoners mogen maximaal 2 kentekens opgeven per huishouden. Zakelijke klanten mogen maximaal 4 kentekens opgeven.

 • Er wordt veel "wild" geparkeerd. Kan de gemeente duidelijker parkeervakken maken?

  In het nieuwe ontwerp worden parkeervakken duidelijk aangegeven. Handhaving kan dan bewoners aanspreken op fout parkeren.

 • Worden er snelheidsremmende maatregelen aangebracht in het de toekomstige situatie?

  Jazeker, er worden snelheidsremmende drempels aangebracht in de rijbaan.

 • Hoe is mijn woning bereikbaar tijdens de rioolwerkzaamheden?

  Uw woning is altijd bereikbaar. De aannemer zal tijdens de werkzaamheden in uw straat loopschotten neerleggen.