Tesselschadestraat en omgeving: herinrichting

In het 1e kwartaal van 2024 beginnen we met de herinrichting van de straten.

We maken dan de bestrating van de rijbanen weer netjes. Alle stoepen krijgen nieuwe tegels, we zorgen voor een duidelijke parkeervakaanduiding en we planten nieuwe bomen.

Hieronder ziet u een plattegrond van het werkgebied (groen gemarkeerd). Het gaat om de volgende straten: Tesselschadestraat, Brederodestraat, Vondelstraat en een gedeelte van de Hooftstraat.

overzicht herinrichting

Speelstraat Brederodestraat

Het nieuwe ontwerp van de speelstraat is inmiddels uitgevoerd en in gebruik genomen. Beplanting en bomen moeten nog worden aangebracht in de daarvoor bestemde vakken. Deze worden in het komende plantseizoen (tussen november en maart) aangebracht.

Geveltuintjes

In de gehele wijk en rond de speelstraat zijn veel geveltuintjes aanwezig.
Wij willen u er graag aan herinneren dat het hebben en onderhouden van een geveltuintje gepaard gaat met regels waaraan u moet voldoen.

Waar moet een geveltuintje aan voldoen?

  • Beplanting dient binnen het groenvak aangebracht te worden
  • Graaf uw geveltuintje niet dieper dan 45cm (ivm kabels & leidingen)
  • Kleine boompjes of struiken mogen niet hoger worden dan 1,50m
  • Groen boven de 1,50m of buiten het vak dient gesnoeid te worden
  • Overhangend groen mag niet meer dan 30cm (1 tegel) uitsteken

Indien u de geveltuin niet langer kunt of wilt onderhouden, dan kunt u dit tijdig aangeven bij de gemeente via onderstaand contactpersoon. Op die manier zorgen we er samen voor dat het onderhoud van de openbare ruimte niet wordt verwaarloosd. Uw geveltuin zal dan aangepakt worden met de herinrichting.

In plaats van verwijderen, kunt u natuurlijk ook een geveltuintje aanvragen.
Dit kan via onderstaand contactpersoon. De aanleg hiervan wordt dan gelijk meegenomen met de herinrichting van de stoepen. U tekent dan ook een overeenkomst voor de onderhoud van uw geveltuintje.

Heeft u vragen over geveltuintjes?

U kunt ze mailen naar de heer Patrick Kars van de gemeente.  

De nood- en hulpdiensten

Er zijn twijfels over de bereikbaarheid van de wijk tijdens de herinrichting.
De ziekenauto, brandweer en de politie moeten ook tijdens de werkzaamheden elke straat kunnen bereiken. Om daarvoor te kunnen zorgen bespreken we de werkplanning vooraf ook met hen. Als de aannemer die het werk gaat uitvoeren bekend is en het werk inplant, maken we het op deze website bekend. Wij delen dan ook de fasering hoe de aannemer met zijn ploeg door de wijk zal gaan.

Overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Samen met de aannemer proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden kunt u uw afvalcontainer op de vaste dagen aanbieden. HVC en de aannemer houden met elkaar contact over de momenten waarop HVC de containers tijdelijk niet kan bereiken. In dat geval nemen ze maatregelen en informeren ze u als bewoners hierover.

Vragen?

Tijdens de eerste bewonersavond zijn er een aantal vragen gesteld over de herinrichting van de wijk. We hebben de vragen en antwoorden over de herinrichting voor u op een rij gezet.

Staat uw vraag er niet bij of heeft u een andere vraag over het ontwerp? Neem contact op met projectleider Patrick Kars van de gemeente Dordrecht. Dat kan via telefoonnummer 14 078 of per e-mail naar: werkaandewijk@dordrecht.nl.