Doortrekking van de Rembrandtlaan

Er is een ontwerp gemaakt voor de doortrekking van de Rembrandtlaan.

Klik op de tekening hieronder voor een grotere versie. 
20210908_GB001_Presentatietekening_verlengde_Rembrandtlaan_2021-09-28

U kunt het ontwerp voor de doortrekking van de Rembrandtlaan ook downloaden.

Hieronder volgt een beschrijving van wat er op de tekening te zien is

Bestemmingsverkeer

Dor het afsluiten van de aansluiting op de Karel Doormanweg zal het doorgaande verkeer uit de buurt verdwijnen. Dit betekent dat het verkeer op de doorgetrokken Rembrandtlaan vooral zal bestaan uit buurtbewoners.

Plantsoen

Op de plek van de huidige parkeerplaats aan het eind van de Zuidendijk kunnen we een nieuw groot plantsoen aanleggen. Hierdoor kan een deel van het groen dat moet wijken voor de Verlengde Rembrandtlaan worden gecompenseerd. Bovendien kan het door de juiste plantkeuze bijdragen aan de opgaves voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Ook is het mogelijk om hier nieuwe bomen te planten.

Bomen

Voor de nieuwe verharding zouden twee bestaande bomen moeten wijken. Deze kunnen echter ruimschoots worden gecompenseerd: in de nieuwe situatie is ruimte voor 8 nieuwe bomen.

We proberen de nieuwe weg zo in te richten dat een zo groot mogelijk deel van het bestaande groen behouden blijft. Het biedt echter ook de kans om de beplanting te vervangen voor planten die zorgen voor meer biodiversiteit en er fleurig uitzien. Wat is wenselijk?

Niet meer keren

Door het verbinden van de Zuidendijk en de Rembrandtlaan ontstaat de mogelijkheid om een rondje te rijden om terug te komen op de Patersweg. Hierdoor is het niet meer nodig te keren op de Zuidendijk.

 

Parkeerterrein Zuidendijk

Op dit moment zijn hier 15 parkeerplaatsen. Dat worden 2 parkeerplaatsen. Dat betekent 13 parkeerplaatsen minder. 

Parkeerterrein Meindert Hobbemastraat

Er zijn nu 14 parkeerplaatsen. Dat worden er in de nieuwe situatie 10. Dat zijn 4 parkeerplaatsen minder.

Nieuwe stuk weg van Zuidendijk naar Rembrandtlaan

Er zijn nu geen parkeerplaatsen. In de nieuwe situatie worden hier 29 parkeerplaatsen aangelegd.

Nieuwe parkeerstroken

Door het doortrekken van de Rembrandtlaan naar de Zuidendijk wordt het mogelijk om langs dit nieuwe stuk straat 2 parkeerstroken aan te leggen die de parkeercapaciteit in de buurt flink vergroten. Hiervoor moet de huidige parkeerplaats aan het einde van de Zuidendijk worden opgeheven. Ook verdwijnen er 4 parkeerplaatsen aan het eind van de Meindert Hobbemastraat. In totaal levert het verbinden van de Rembrandtlaan met de Zuidendijk toch 12 extra parkeerplaatsen op. Daarmee houdt dit voorstel rekening met de vraag naar extra parkeerplaatsen in dit deel van de wijk.
Nu zijn er 29 parkeerplaatsen. Dat worden er 41. Dat betekent dat er 12 parkeerplaatsen bij komen.