Randvoorwaarden

De gemeente heeft voorwaarden gesteld bij de ontwikkeling van Oudland. Die gaan over de soort woningen, de omgeving en het verkeer.

Woningbouw

Er is binnen Dordrecht veel vraag naar sociale woningbouw. Het gebied Oudland is geschikt voor woningen in allerlei categorieën. Er komen maximaal 75 huizen, waarvan ten hoogste 25 sociale huurwoningen. Het woningbouwprogramma bestaat uit:

  • 8 vrijstaande woningen
  • 10 twee-onder-een-kapwoningen
  • 32 herenhuizen (rijwoningen)
  • 25 sociale huurappartementen

De eerste rij woningen langs de Recklinghausenweg vormt een geluidswerende wand die het achterliggende woongebied geluidsluw maakt. De eerste woningrij moet op voldoende afstand van de Recklinghausenweg staan om de geluidsbelasting op de muren van deze  woningen onder de 54 decibel te houden.

Beeld van locatie Oudland

Woonomgeving

Ook zijn er voorwaarden gesteld voor de woonomgeving. Een openbare groene zone door het woningbouwplan biedt een doorkijk op de Noordendijk. De bestaande groenzones langs de Noordendijk en de Recklinghausenweg blijven bestaan of worden versterkt;. En verder:

  • In het groen worden recreatieve routes aangelegd die aansluiten op de omgeving, zodat iedereen daar plezier van heeft.
  • Er mogen geen achterkanten van woningen aan de openbare ruimte grenzen. Alle woningen moeten met hun voorkanten naar de openbare ruimte worden gebouwd;
  • Er moet watercompensatie plaatsvinden. Dat doen we door het maken van waterpartijen (vijvers en watergangen). De waterpartijen moeten een oppervlakte hebben van 10% van het te verharden oppervlak (= gebouwde woningen en straten). 
  • Van het plangebied wordt 3% gebruikt als openbare speelruimte (formeel en informeel).

Verkeer

De toegang tot het gebied komt na de bocht in de Visserstuin te liggen. Dat is nodig om voldoende opstelruimte bij de kruising te houden. U moet dit zien vanaf de kruising met de Recklinghausenweg;
De overloopfunctie voor de buurt bij het bestaande parkeerterrein bij het sportpark blijft bestaan. We zorgen voor voldoende parkeermogelijkheid in de openbare ruimte.

Kijk voor alle informatie over het project op www.dordrecht.nl/oudland